Klik venligst
Klik venligst
NÄRINGSLIV 2018-02-23 KL. 13:32

De ökade omsättningen med 80 procent på ett år

De ökade omsättningen med 80 procent på ett år

Lukrativa samarbeten och en stororder bäddar för framgång


Under drygt tio år har Hammerglass AB i Förslöv jobbat intensivt med att utveckla och certifiera sina okrossbara rutor och bevisat att användningsområdena är många. Ett arbete som visat sig vara helt rätt och nu har marknadens efterfråga gett bolaget lön för mödan. Hammerglass från Bjäre har nu världen som spelplan.

Förenklat är affärsidén att göra okrossbara rutor som kan appliceras i många olika användningsområden. Pansarglas har funnits länge men är tungt och dyrt. Nu finns alternativ i plast som levererar samma säkerhet eller bättre till en lägre kostnad.

Det är två huvudsakliga typer av plast som används istället för glas i rutor. Det ena är Plexi som är en akrylplast vilket är 30 gånger starkare än glas men repkänsligt. Det andra är polykarbonat som Hammerglass produkter baseras på och som är 300 gånger starkare än glas.
– Vår lösning med våra ytbehandlingar är unik på det sättet att den är väldigt tålig och vi kan bygga isolerglas av det. Det är vi det enda företag i världen som gör just nu, inleder Bengt Nilsson, VD för Hammerglass som bjudit in oss för att berätta om genombrottet bolaget fått senaste året.

Produktutvecklingen av det speciella materialet med dess ytskikt påbörjades i mitten av 90-talet av Bengts kompanjon Torbjörn Timmermans som tog fram det tillsammans med en kemifabrik och kemister. Bolaget Hammerglass bildades 2006.
– Jag var på en mässa i Jönköping 2005 där det var två personer som stod och slog på en glasruta med basebollträ. Det tyckte jag var fascinerande och jag intresserade mig för produkten som jag ansåg behövde exponeras på bättre sätt mot marknaden. Det mynnade ut i ett samarbete i ett gemensamt bolag och ett namnbyte av produkten till Hammerglass, berättar Bengt som har bakgrund från reklamvärlden med en civilekonomutbildning i botten.

Tillverkningen av rutorna och dess ytbehandling är en avancerad process som görs i Tyskland och Holland och kommer till Hammerglass i stora skivor. All bearbetning så som tillskärning, montering i karmar och hopsättning till isolerglas med mer görs i produktionsdelen i byggnaden i Förslöv där Hammerglass är lokaliserat. De egna montörerna tillsammans med certifierade konsulter står för montering av rutorna ute på plats.
Från dag ett har bolaget lagt stora pengar på tester och certifieringar för att få produkten godkänd hos beslutsfattare, konsulter, arkitekter med fler som kräver detta till deras projekt.
– Det är ett jättearbete för ett litet företag som oss. Det är inte bara de svenska certifieringarna utan även de internationella som behövde komma på plats. Under de senaste tio åren har vi investerat alla våra egna medel på just detta. Vi har inte varit intresserade av att visa fina vinster utan återinvesterat allt i produktutveckling. Att vi klarat det utan externt kapital känns idag mycket bra, fortsätter Bengt.

Okrossbart passar på många områden
Produkten har väldigt många tillämpningsområden och bolaget har sammanfattat dem till tre huvudområden. Det är Infrastruktur med bullerskydd, väderskydd, räcken mm. Fastighet med fönster, dörrar, beskjutningssydd, explosionsskydd och slutligen Automotive med lösningar för utryckningsfordon, entreprenadmaskiner med mera.

Senaste året har området Automotive tagit fart. Hammerglass har varit delaktiga i att ta fram en certifieringsstandard för rutor till entreprenadmaskiner. Vid bergarbeten där det ingår sprängningsarbete händer det då och då att explosionsladdningar inte löst ut och sedan sprängs dessa när maskinerna ska ta hand om massorna. Då hjälper det inte att ha ett metallgaller framför rutorna i maskinen. Nyligen upprättade hårdare krav från arbetsmiljöverket stipulerar att alla ska ha en säker arbetsplats och då även maskinoperatörerna. Nu har Hammerglass tagit fram entreprenadmaskinsrutor som uppfyller de nya reglerna för bomb- och splitterskydd.
– Vi har tagit fram skräddarsydda lösningar för många olika maskiner så man enkelt kan byta ut de befintliga rutorna runt hytten till rutor som fyller Arbetsmiljöverkets krav.Bengt Nilsson vid en okrossbar framruta till en grävmaskin.

Ett antal stora entreprenadföretag har nu sett värdet av Hammerglass lösning vilket mynnat ut i en stor efterfrågan.
– Vi har jobbat hårt med detta under några år och nu kommer våran lösning komma med i ordinarie tillbehörssortimentet hos tre av de största tillverkarna av entreprenadmaskiner. Vi ser en stor efterfrågan och här har vi stor potential att växa mycket.

Om samarbetena går bra kommer Hammerglass sätta upp små fabriker vid fabrikerna av entreprenadmaskinerna. Detta krävs för att kunna leverera snabbt till pågående produktionen.

Hammerglass affärsidé är att ta fram kund- och projektspecifika glaslösningar till kunderna.
– I motsättning till plastgrossister vars affärsidé är att sälja så många ton plast som möjligt, tror vi att det är i förädlingsvärdet man kan tjäna pengar och det visar sig nu vara en bra strategi. Vår vision är att finnas globalt och vara ledande inom vår nisch.

Nu tog affärerna fart
Hammerglass fick fart på affärerna under 2017 då omsättningen ökade med 80 procent på ett år till drygt 74 miljoner kronor, med en vinstmarginal på 13 procent.
– Allt arbete vi lagt ner under många år, både på produktsidan och marknadssidan, gav effekt på samma gång. Det blev en typ av ketchupeffekt och det visade sig i orderingången, berättar Bengt stolt.

Nu har Hammerglass kunder över hela världen och har levererat över 50 000 okrossbara rutor bara till fastigheter.
– Vi har nu stora projekt i England och även i mellanöstern. Sen har vi levererat mycket till Ghana. Vi har en återförsäljare där som har bra kontakt med en förmögen prins som bestämde sig för Hammerglass till många stora projekt. Till Canada ska vi nu leverera 6000 rutor till skolor och vi har en del affärer med Sydafrika.

Flest projekt sker dock i Sverige. I Kalmars kommun har Hammerglass nyligen satt upp ett bullerskydd mellan en större väg och ett naturområde som nu projekteras för bostäder.
– Det är en fyra till sex meter hög bullerskärm som möjliggör helt ny bebyggelse. Utan detta bullerskydd hade de inte fått tillstånd att bygga där. Nu kan de frigöra tomter på en fin plats trots att en väg ligger i närheten.

Okrossbara rutor är även efterfrågat av till exempel polisstationer, psykvård och fängelser som är exempel på skyddsobjekt som Hammerglass levererar lösningar till. Framtiden ser ljus ut för bolaget och 2018 har börjat bra inom alla områden.
– Vi har precis fått en order värd 18 miljoner på skottsäkra och explosionssäkra glas till ett skyddsobjekt i Storstockholm. Jag får inte säga mer om själva projektet men det är en jätteorder för oss och det ska levereras under maj till oktober. Hela vår försäljning inom området fastighet i Sverige täcktes av den ordern. Och vi är bara i februari.

Expansion i sikte
Hammerglass växer kontinuerligt och har idag totalt 32 anställda. I Förslöv jobbar 15 personer på tjänstemannasidan med bolagsstyrning och produktutveckling samt 9 i produktionen. Resterande är säljare i Sverige och utomlands.

Under åren har bolaget vuxit och utökat sina lokaler i Förslöv. Med dagens utvecklingstakt kommer troligen mer yta behövas och bolaget hoppas kunna vara kvar i Förslöv.
– Vi har lite yta kvar här och kommer nog bygga ut lite under närmaste tiden. Historiskt har vi haft väldigt bra dialog med kommunen angående bygglov och annat så vi hoppas att det fortsätter så vi kan utvecklas på ett smidigt sätt, avslutar Bengt som har stora förhoppningar inför 2018.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON