Klik venligst
NÄRINGSLIV 2023-07-12 KL. 06:00

Deras öppna landskap blir jättelik solpark

Av Carina Nilsson

I Skogaby har länsstyrelsen sagt ja till att sammanlagt 22 hektar åkermark förvandlas till en solcellspark. Flera grannar har överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

– Vi är förtvivlade och känner oss rättslösa. Det måste till ett bättre regelverk, säger Stina Roupé och Maria Andersson som kommer att få solcellsparken precis utanför husknuten.

Deras öppna landskap blir jättelik solpark
Maria Andersson kan få en solpark med fyra meter höga paneler och staket, precis utanför sin tomtgräns där staketet går. Parken kommer att sträcka sig ända bort till Stinas gård längre ner i bild. Foto: Carina Nilsson

Stina Roupé och Maria Andersson bor på varsin sida om ett böljande majsfält strax utanför Skogaby i närheten av Hjörneredssjöarna.

För ungefär ett och ett halvt år sedan började ryktet gå att ett större markområde skulle bli en solcellspark eller solpark som det också kallas. Marken hade nyligen köpts av familjen Kuylenstierna på Sperlingsholms gods i Halmstad som vill satsa på solceller.

Ryktet bekräftades och i slutet av mars i år godkände länsstyrelsen Universal Kraft Nordic AB:s ansökan. Därefter har ett norskt bolag, Solgrid, tagit över och ska arrendera marken av Kuylenstierna.

–Vi som bor grannar och riskerar att få solparken bara några meter inpå knuten har ingenting att säga till om trots att det får en jättestor påverkan på våra liv och våra fastigheter. Solparker omfattas inte av samma regelverk som exempelvis vindkraft, och de omfattas inte heller av plan- och bygglagen som ger grannarna möjlighet att komma till tals, säger Stina Roupé.

Där hästhagarna slutar kan det bli en stor solpark. Stina Roupé som är veterinär oroar sig för hur verksamheten med larm och jour kommer att påverkas. Foto: Carina Nilsson

Kommunen har dock fått yttra sig i ett så kallat 12:6 samråd enligt miljöbalkens regler.

– Laholms kommun hade ett flertal invändningar och ställde sig negativa till den sökta placeringen. Kommunen ville återkomma med platser som var mer lämpliga men länsstyrelsen gav ändå tillstånd till solparken, säger Stina Roupé.

Tillståndet omfattar nu 22 hektar mark på två olika platser. Ett område närmre byn och ett mitt emellan Stinas och Marias gårdar.

– Hela det öppna landskapet kommer att förvandlas till fyra meter höga solpaneler med ett staket runt om, för att ingen ska kunna ta sig in. Det blir väldigt påtagligt för oss som får parken precis intill trädgården. Det här kommer att påverka trafiksäkerheten och jag som har små barn är orolig för att de ska kunna ta sig igenom staketet eftersom man skriver att småvilt ska kunna passera, säger Maria Andersson.

De streckade områdena visar var solparken ska placeras. Den mindre till vänster ligger närmre byn. Stinas och Marias fastigheter har nummer 1 och 3.

Avsaknaden av ett tydligt regelverk för solparker innebär att de boende inte har fått komma till tals alls. Någon lokaliseringsutredning är inte heller gjord och inga föreningar eller samfälligheter i området har fått yttra sig över planerna.

– På många håll har man frivilliga samråd, men Universal Kraft Nordic gjorde inget alls av det, säger Maria Andersson.

– Vi förstår så klart att det är ett stort behov av miljövänlig energi också, men det måste finnas platser som är bättre lämpade än denna. Det borde inte heller vara möjligt att ett företag får göra så här stora förändringar utan att vi grannar ens får komma till tals, säger Stina Roupé.

Både Stina och Maria pekar också på att det saknas forskning om hur människors hälsa påverkas av att bo intill en solpark. Stina, som driver ett veterinärföretag med mycket ambulerande jourverksamhet för lantbruksdjur, är också orolig över hur mobilnätet kommer att fungera.

– Både Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket har konstaterat att det kan bli störningar. Jag måste vara säker på att djurägare kan larma mig vid akutfall. Staten har fastslagit att veterinärverksamhet är samhällsviktig, och jag är helt beroende av mobilnätet eftersom det fasta telefonnätet är borttaget sedan länge, säger Stina Roupé.

Båda pekar också på friluftslivet i området som kommer att påverkas.

– Här är väldigt mycket folk som cyklar, vandrar och rider, men vem vill göra det i ett område fullt av staket och höga solpaneler? frågar sig Maria.

Stina försökte köpa 13 hektar av marken närmast sin gård för att slippa ha solparken så nära inpå, men fastighetsägaren sade nej. Foto: Carina Nilsson

Både Stina och Maria har också insett att det finns starka ekonomiska intressen inblandade i en solpark.

– Jag ville köpa ett 13 hektar stort område närmast oss för att freda vår närmiljö, och erbjöd ett bra pris, långt över vad marken nyligen såldes för. Men de var inte intresserade över huvud taget. Det slutade med att de tog bort en liten tårtbit på 0,3 hektar, säger Stina och fortsätter:

– Självklart finns det pengar att tjäna i detta och det är viktigt att vi får fram fossilfri el. Det är också därför det är så viktigt att ett regelverk kommer på plats och att det finns en rättssäkerhet.

Avsaknaden av regelverk har också gjort att olika länsstyrelser fattar olika beslut. Länsstyrelsen i Skåne har varit mer restriktiv med att upplåta jordbruksmark än länsstyrelsen i Halland exempelvis. Men ett par domar som har överklagats upp till högsta instans i mark- och miljööverdomstolen, har gett länsstyrelsen i Skåne rätt.

– Det borde inte kunna bli helt olika beslut för att man bor på olika sidor om länsgränsen. I Hylte sade man nej till en solpark på grund av de höga naturvärden som finns där. Men det måste ju finnas någon hänsyn till hur människor påverkas också, säger Maria.

Stina tycker att årets torra sommar ger extra anledning att fundera över om brukningsvärd åkermark ska användas till att producera el.

– På Laholms kommuns hemsida kan man läsa att det produceras tre gånger så mycket el som det konsumeras i Laholms kommun. En stor del av produktionen är redan förnybar el. Då tycker jag det är extra viktigt att värna den åkermark som finns kvar. I år behövs varenda liten åkerbit för att vi ska få livsmedel, foder och bete till djuren.

Stina och Maria hoppas nu att mark- och miljödomstolen kommer att ta upp deras överklagande.

– Hela våra liv kommer att påverkas om det här blir verklighet liksom värdet på våra fastigheter och mitt företag, säger Stina.

– Det måste komma ett regelverk på plats, men just nu står vårt enda hopp till vårt överklagande hos mark- och miljödomstolen, säger Maria.