Klik venligst
NÄRINGSLIV 2023-07-14 KL. 07:00

"Det råder guldrusch i branschen"

Av Carina Nilsson

– Solcellsbranschen är rena guldruschen, det finns många som vill tjäna storkovan. Det säger affärsrådgivaren Nils Johan Ingvar-Nilsson på Ludvig & Co angående intresset för att projektera mark till solcellsparker.


Efterfrågan på mark till solparker är stor, men arrendena som erbjuds är många gånger för låga anser en rådgivare på Ludvig & Co. Foto: Bildbyrån

Solcellsbranschen är på stark frammarsch och företagen letar ständigt efter ny mark för att kunna bygga solcellsparker eller solparker som det också kallas.

Arrendena som erbjuds ligger långt över vanliga jordbruksarrenden men jämfört med vinsterna som en solpark kan inbringa så är de ändå låga i måna fall, anser Nils Johan Ingvar-Nilsson.

Tidningen Lantbruksnytt skriver att år 2020 låg ett snittpris på jordbruksarrende på 1800 kronor per hektar och år i genomsnitt. I Skåne ligger det högre och enligt tidningen ligger snittpriset där på 3600 men det finns också arrenden på långt över 5000 kronor hektaret.

– Sett i ljuset av det så framstår ett arrende på en solcellspark, där man erbjuds kanske 10 000 konor per hektar och år, som högt men man måste jämföra med vad bolagen kan tjäna på det här. Man ska absolut inte låta sig stressas till några beslut och man ska också tänka på vad man vill med sin mark på lång sikt, det här handlar om kontrakt på minst 30 år, säger han.

I sitt jobb ger Nils Johan bland annat rådgivning till lantbrukare som är intresserade av att upplåta mark till solparker.

– Vi förespråkar en arrendetrappa med ett fast arrende och en rörlig del som kan justeras både upp och ner. På det viset kan lantbrukaren få del av vinsten. För bolagen är vinster på en halv miljon kronor per hektar inte ovanligt, säger Nils Johan Ingvar-Nilsson.

Bakgrunden till de enorma vinsterna finns i elpriset som nått nivåer Nils Johan inte kunde drömma om för några år sedan, trots att han tidigare har jobbat många år i vindkraftsbranschen.

– Vi har kopplat ihop elnätet i Norden med övriga Europa med hjälp av flera olika kablar. Vi behöver också ställa om från fossil energi till fossilfri. I Europa använder man el för kylning sommartid, och det går åt mer energi för att kyla sommartid än vad det går åt för att värma upp vintertid. Det gör att behovet av el ökar på sommaren i Europa. En solpark producerar 85 procent av sin el från maj till september, alltså under tiden behovet av kyla är stort i Europa. Allt det här gör att intresset för solparker har exploderat, säger han.