Klik venligst
NÄRINGSLIV 2023-02-13 KL. 15:22

E-faktura kan bli obligatoriskt för företag

Av Rickard Gustafsson

Det kan komma att bli obligatoriskt för företag att fakturera andra företag med e-faktura. Åtminstone för Skatteverket, Bolagsverket och Digg (Myndigheten för digital förvaltning) fram det i ett förslag till regeringen. Förslaget möter kritik från företagarorganisationen Företagarna.

E-faktura kan bli obligatoriskt för företag
Företagarnas regionchef i Halland, Marie Axtelius, förstår inte syftet och samhällsvinsten med förslaget att tvinga på företagen att använda e-faktura. Foto: Johan W Jönsson/Arkiv

De tre myndigheterna föreslår att regeringen utser en särskild utredare för att undersöka förutsättningarna för att göra det obligatoriskt för företag och offentlig förvaltning att använda e-faktura.
– EU-kommissionen har lämnat ett förslag om ändring av momsdirektivet. Om det antas så blir det obligatoriskt med e-faktura vid gränsöverskridande handel inom EU. Att då ha en nationell lösning som inte styr mot e-faktura är ineffektivt, säger Anderz Petersson, specialist inom e-handel på Digg.

Petersson tror att det behövs ett lagkrav för att styra utvecklingen.
– Det tar för lång tid att effektivisera dessa processer på frivillig grund.

Obligatorisk e-faktura är inget nytt fenomen. Sedan april 2019 är det ett krav när statliga myndigheter fakturerar varandra och när företag fakturerar offentlig sektor vid offentliga upphandlingar.

Myndigheterna vill att regeringen nu tar ytterligare ett steg för att lagkravet även ska gälla mellan företag samt utgående fakturering mellan offentlig förvaltning och företag.
– Det finns stora samhällsvinster med att alla företag skulle använda sig av e-faktura sinsemellan, det skulle innebära ett stort kliv framåt för hela samhällets digitalisering. Frågan behöver tas vidare och utredas närmare, inte minst avseende konsekvenserna på både kort och lång sikt, säger Erik Janzon, rättschef på Bolagsverket.

Att det behöver utredas, och det ordentligt, anser också en av Företagarnas regionchef Marie Axtelius som verkar i Halland och men ser samma utmaning för skånska företagare.

Hon betonar att handlar om ett förslag, men anser att ett införande skulle vara en inskränkning på avtalsfriheten där möjligheten att välja faktureringsform begränsas.
– Det är många som infört e-faktura, men de som inte gjort det kan ha fullt rimliga skäl till att ha valt bort det. Bara för att e-faktura föreslås bli standard vid gränsöverskridande handel i EU innebär det inte att samma system måste införas inom Sverige, säger Marie Axtelius och ifrågasätter om digitalisering bara för digitaliseringens skull är rätt väg att gå.

I stället för nya lagkrav förespråkar Företagarna rent generellt morot före piska. Axtelius påpekar att ytterligare tvingande pålagor på företagen inte är att föredra
samtidigt som en djup(?) lågkonjunktur står för dörren.
– För ett litet företag som kanske står på gränsen och väger med allt annat negativt som pågår just nu kan det här vara droppen som får bägaren att rinna över, medan det för andra företag som redan har det här på plats kan det till och med bli en besparing, säger Marie Axtelius.

Hon tycker att myndigheterna ska ha respekt för att det här kan vara en generationsfråga och säger att särskilt äldre småföretagare, med få kunder, kan bli särskilt utsatta.
– De kanske precis lärt sig hantera mejl och då kommer det här med e-fakturasystem som från en annan galax. De har redan rutiner som de tycker fungerar väl och då kan det vara både krångligt och kostsamt att ändra och i vissa fall omöjligt om IT-strukturen inte är väl utbyggd, säger Marie Axtelius.

Axtelius berättar att det inte är första gången företagen åläggs med krav på e-verifikat och att det är en trend som pågått i flera år.
– Många av dem har inte utvärderats och därför är det tidigt att dra slutsatser om vilka eventuella samhällsvinster just det här förslaget skulle få och hur stora de blir? Det måste utredas noga och myndigheterna måste förtydliga vilka problem det här förslaget ska lösa?
– Jag tror egentligen inte att det finns någon företagare som har problem med lagar och regler om man förstår varför de kom till och nyttan med dem, avslutar Marie Axtelius.

Fakta: Om e-faktura
En e-faktura är en faktura som utfärdas, sänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura anses därmed inte vara en elektronisk faktura.