NÄRINGSLIV 2022-12-20 KL. 06:00

Flygplatsens verksamhet är nu fossilfri

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun är sedan drygt två år delägare i Ängelholms flygplats. Nu har flygplatsen fått ett internationellt certifikat som innebär att flygplatsverksamheten är fossilfri. Ett omfattande arbete med en målsättning som nu kommit i hamn.

Flygplatsens verksamhet är nu fossilfri
Nu är flygplatsens verksamhet fossilfri. Foto: Peter Jakobsson

I mer än 10 år har flygplatsen i Ängelholm jobbat med att minska de fossila utsläppen från den egna flygplatsverksamheten. Nu har detta jobb resulterat i att flygplatsen kan kalla sin verksamhet fossilfri och detta verifieras genom en certifiering.
– Efter många års målmedvetet arbete har vi nu nått vårt mål att Ängelholms Flygplats AB bedriver en fossilfri flygplatsverksamhet. Det är ett resultat som vi är mycket stolta och glada över, säger Ulf Svensson, tf VD på Ängelholm Helsingborg Airport.

Certifieringen är enligt det internationella programmet Airport Carbon Accreditation (ACA). Sedan senhösten är flygplatsen godkänd och certifierad på nivå 3+ Neutralitet, vilket innebär att flygplatsverksamheten är fossilfri efter kompensation.

För att klara detta har det varit ett omfattande omställningsarbete med båda stora och små åtgärder för att minska de fossila utsläppen. Flygplatsen har sett över fordon och maskiner och i möjligaste mån bytt ut dessa till fossilfria varianter. Den generella energiförbrukningen har minskats och de egna medarbetarnas flygresor kompenseras till fullo med biobränsle. Tillsammans har åtgärderna gjort att flygplatsen minskat CO2-utsläppen med 73 procent. För att kompensera de sista utsläppen investerar flygplatsen i klimatfinansieringsprojekt.


Ängelholms flygplats kompenserar medarbetares flygresor med biobränsle. Foto: Ängelholms flygplats


Båstads kommun är delägare i flygplatsen sedan slutet av 2020 då ett antal nordvästskånska kommuner tillsammans köpte flygplatsen från PEAB. Då härjade coronaviruset och påverkade flygandet under lång tid. Arbetet med att göra själva flygplatsverksamheten hållbar avstannade dock inte.
– Att få till en fossilfri verksamhet har varit en målsättning som nu kommit i hamn. Det gör Ängelholms flygplats mer attraktiv och ligger i linje med hur vill att det ska vara, säger Johan Olsson Swanstein (M) kommunstyrelsens ordförande i Båstad samt kommunens ledamot i flygplatsens styrelse.

Utsläppen från själva flygplanstrafiken måste ingå om man talar om flygets miljöpåverkan i stort men flygplatsen vill dela upp ansvaret.
– Vi kan bara påverka det vi har rådighet över vilket är själva flygplatsverksamheten. Där har utvecklingen gått fort och blivit bra, säger Johan Olsson Swanstein.
– För framtiden kommer vi dock inte att slå oss till ro med detta utan vi kommer fortsätta vårt miljöarbete och i steg efter steg förbättra oss ytterligare, förklarar Ulf Svensson.


FAKTA
ACA är det enda godkända globala certifieringsprogram för flygplatsers hållbarhetsarbete i att hantera och minska sina CO2 utsläpp. Det finns sex olika steg för certifiering där steg 3+ Neutralitet länge var det högsta och 38 flygplatser i Europa har nått detta steg. Numera har man utvecklat certifieringen och utökat med ytterligare två steg.