Klik venligst
NÄRINGSLIV 2023-05-25 KL. 06:00

Företagsklimatet i Båstad får bästa betyg hittills

Av Peter Jakobsson

I färska siffror från Svenskt Näringslivs attitydundersökning, vad avser företagsklimatet i Sveriges kommuner, fick Båstad det högsta sammanfattande omdömet någonsin med 3,85 på en 6-gradig skala. En liten förbättring mot förra året men på delnivåer finns parametrar som backar.

Företagsklimatet i Båstad får bästa betyg hittills
Båstads kommun fick det högsta betyget hittills i företagsklimat enligt företagarna. Graf: Svenskt Näringsliv. Foto: Peter Jakobsson

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. I Båstads kommun svarade 104 företag på enkäten.

I den viktigaste frågan som gäller det sammanfattande omdömet fick Båstads kommun en liten förbättring mot föregående år och därmed den högsta siffran någonsin. På den 6-gradiga skalan får Båstads kommun omdömet 3,85.
– Vi tog ett rejält kliv år 2021 då vi gick från 3,39 till 3,83 och samtidigt tog 94 rankingplaceringar. 2022 blev siffran 3,77 och nu i år 3,85. Vi arbetar hårt för att tillsammans med Båstads kommun skapa ett starkt företagsklimat och detta är ett av våra effektmål för att se hur våra företagare uppfattar och upplever vårt arbete. Jag är otroligt stolt och glad och stolt över mina medarbetare både på Båstad Turism och Näringsliv och i Båstads kommun som sätter företagarens bästa i fokus, säger Annika Borgelin, vd på Båstad Turism och Näringsliv.


Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i Båstads kommun. Källa: Svenskt Näringsliv


Även högste politiker är nöjd med resultatet.
– På det hela taget är det jätterolig att det fortsätter åt det positiva hållet, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

En parameter som inte ökat utan gått ner marginellt är responsen på ”Det är lätt att komma i kontakt med kommunens handläggare”. Där ökade de positiva svaren 2021 för att sedan sjuka något 2022 och även nu till 2023. Även betyget för ”Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare” dalade något i den senaste mätningen.
– Vi ska analyser varför det är så på dessa parametrar, säger Swanstein och förklarar:
– Det kan dock se olika ut beroende på vilka frågor det är som det söks dialog om. Vi har inte ändrat något i hur vi för dialog och vi har en tät och bra dialog med många. Men det finns dock inget som inte kan bli ännu bättre, kanske får vi lägga in en växel till. Förvaltningen får titta över varför det ibland upplevs som en svårighet att komma i kontakt med beslutsfattare.

Betygen för attityder till företagande har dock ökat. Det gäller både kommunpolitikers attityder mot företagande samt tjänstemännens. I båda fallen ligger Båstads kommun en bit över Sverigemedel.

Den frågan som företagarna tyckte var viktigast är ”Mer byggbar mark för verksamheter”.
– Det är jag inte förvånad över och det är något vi jobbar med. Det är en utmaning för oss då det är en viss avsaknad av mark. Men det är positivt att företagen efterfrågar mark i kommunen för det visar att de vill stanna kvar här. Då ska vi se till att försöka hjälpa till så bra det går. Det är en utmaning som vi jobbar med, säger Swanstein.


Viktigaste frågorna för att förbättra företagsklimatet i Båstads kommun. Källa: Svenskt Näringsliv


Till hösten kommer resultatet och synpunkterna som företagarna gav i enkäten att placera Båstad i en ranking mot andra kommuner. Sist var Båstad rankat som kommunen med 27 bästa företagsklimatet i Sverige och högst rankad i kommungruppen ”Landsbygdskommun med besöksnäring”.