NÄRINGSLIV 2021-04-28 KL. 08:00

Hållbarhet ska bli mindre komplicerat

Av Peter Jakobsson

Med medel från Tillväxtverket startar nu Båstad Turism och Näringsliv projektet ”Konkret hållbarhetsmodell för besöksnäringsföretag”. Syftet är att göra hållbarhetsarbete lätt att förstå och något som upplevs roligt istället för komplicerat så det kan bli en naturlig del av företagarens vardag.

Hållbarhet ska bli mindre komplicerat

– Vi vet att många av våra besöksnäringsföretag vill utveckla sitt arbete inom hållbarhet, men att det för många upplevs väldigt stort och komplicerat och svårt att ta till sig. I många av de mindre verksamheterna finns det inte tid och inte alltid kunskap om hur man kan applicera arbetet i sin egen verksamhet, förklarar Pathricia Hansson som kommer leda projektet från Båstad Turism och Näringsliv.

Rent konkret kommer man i projektet ta fram en tydlig och konkret hållbarhetshandbok med enkla checklistor. Till detta kopplas ”hållbarhetsavtal” och målet är att 200 företag i Båstads kommun inom två år har signerat ett avtal.
– Projektet är i uppstartningsfasen så hur handboken kommer se ut är inte klart. Vi går nu ut till både stora och små företag på Bjäre för att se hur de själva jobbar med hållbarhet för att se vilken nivå vi kommer lägga det hela på. Vi måste landa rätt i detta för att så många företag som möjligt ska ha möjligheten att vara med och lyckas med hållbarhetsmålen, säger Pathricia.

Stödet från Tillväxtverket möjliggjorde projektet som sträcker sig över ett år.
– Det är otroligt kul att vi fått dessa pengar för att kunna jobba med hållbarhetsarbetet på ett annat sätt än vi gjort innan. Vi har massa idéer och analysen som nu görs kommer visa hur vi ska ta dessa vidare. Fram i höst kommer det bli aktiviteter och träffar, senare coaching och annat, berättar Pathricia.

Projektet riktar sig framförallt mot besöksnäringsföretag men kommer inte utesluta någon som vill vara med.
– En större kompetens och förståelse för hållbarhet ökar attraktionskraften för destinationen och våra företag och bidrar till en stark och hållbar besöksnäring. Målet är att Båstad och Bjärehalvöns företagare och föreningar ska vara i framkant och ett föredöme för hur man kan arbeta med hållbar turism, säger Annika Borgelin, Vd för Båstad Turism & Näringsliv.

Text & foto: Peter Jakobsson