Klik venligst
Klik venligst
NÄRINGSLIV 2020-06-27 KL. 13:26

Hammerglass i Förslöv utvidgar i potatispackeri

Hammerglass i Förslöv utvidgar i potatispackeri

Det är bråda dagar i Förslövs gamla potatispackeri. Byggnaden på 1800 kvadratmeter köptes nyligen av intilliggande företaget Hammerglass, som trots rådande samhällskris fortsätter att växa. Och det enligt plan.

– Ända sedan starten 2006 har vi haft som målsättning att nå ut i världen med våra produkter, säger Hammerglass VD Bengt Nilsson.

Förutom okrossbara lösningar till bullerskärmar, järnvägsstationer, hisstorn med mera inom affärsområdet Infrastruktur och okrossbara isolerglas för fastigheter så är det företagets unika lösningar för grävmaskiner och hjullastare som verkligen nått en global kundgrupp. Helt nyligen anställdes en ny säljresurs för Europa med fokus på Medelhavsländerna och det finns långt gångna planer för den amerikanska marknaden. Siffrorna på hemmaplan ger råg i ryggen för kommande kunddialoger. I Sverige och Norge säljs numera 30 procent av alla större grävmaskiner med Hammerglass i frontrutan.

Packeriet genomgår nu en totalrenovering som bland annat omfattar nytt vatten, avlopp, el, värme, fönster och tilläggsisolering.
– Planen är att flytta dit all produktion av rutor till fastigheter så att vi får större plats i våra egna lokaler till ny produktionsutrustning för affärsområde Automotive. Totalt har vi nu drygt 5000 kvadratmeter produktion, lager och kontor och på produktionssidan borde vi klara oss ett tag på detta. Det ser värre ut vad gäller tillgång till kontor, vi byggde 16 nya kontorsplatser för ett år sedan men de håller vi redan på att växa ur.

Ni har nyligen gjort 20 nyanställningar på kort tid. Bör man inte simma lugnt just nu?
– Vi hoppas och tror att Coronapandemin inte kommer påverka oss lika kraftigt som det slagit i andra näringar. Mycket av tillväxten har ju skett utomlands, vi har anställda i Norge, Danmark, Tyskland och Italien. För tillfället har vi dock deltidspermitterat delar av säljkåren som inte kan vara ute och träffa kunder men vi har en stark kundbas och ett bra orderläge som sträcker sig några år fram i tiden. Vi har dessutom kompletterat våra ISO certifieringar 9001 och 14001 med standarden för arbetsmiljö, ISO 45001, som betyder mycket i dialogen med större kunder där vi som leverantör måste leva upp till hårda krav. Certifieringen kommer stärka vårt varumärke här hemma, men den ger oss också en helt ny styrka på den internationella spelplanen.

Hur ser du på framtiden?
– Mycket hoppfullt, avslutar Bengt.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON