Klik venligst
NÄRINGSLIV 2023-02-03 KL. 06:35

Kommer bli dyrare att sälja på torgen

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun har arbetat fram ett förslag på reviderade taxor för upplåtelse av torgplats och offentlig plats till evenemang eller försäljning. Detta för att trycket efter torgplatser har ökat efter pandemin och taxorna behövde en översyn.

Kommer bli dyrare att sälja på torgen
Torgplatserna kommer bli dyrare på Lyckantorget och andra platser i kommunen. Foto: Bjäre NU/Arkiv

Allt blir nu lite dyrare och så kommer även avgifterna för att hyra torgplats eller annan offentlig plats i kommunen bli om tjänstemännens förslag godtas av politikerna. Efter pandemin har trycket ökat på att hyra platser och med Båstads mycket eftertraktade säsonger så föreslås nu taxorna att göras mer anpassade efter detta.

Attraktionskraften i Båstads och Torekovs tätort är, speciellt under juli, högre än på övriga platser inom kommunen. Det som särskiljer Båstad och Torekov från övriga delar av kommunen under juli månad, är att evenemangen vanligen har ett tydligt kommersiellt syfte, är besökstäta, ytkrävande och innebär ett större åtagande för verksamheten avseende kommunalservice och infrastruktur. Ytor utanför Båstads och Torekovs tätort har en lägre attraktionskraft som är konstant över året vilket ska speglas i avgiften som tas ut för upplåtelsen.

Tiden för evenemangstid ökas från 15 juni – 15 augusti till att gälla från 1 juni – 31 augusti. Under denna tid blir avgiften för torgplats avsevärt högre på Lyckantorget, vilket är den plats som har flest aktörer. Där kommer då en dagplats fördubblas i avgift. Avgiften för att hyra plats på helår föreslås öka med cirka 24 procent.

Även avgifterna för elanslutningar blir dyrare och nu differentierad beroende på storlek på säkring som behövs. För dagshyra köar elkostnaden från 80 kronor till mellan 150–400 kronor per dygn. För årsplats ökar elavgiften från 2875 till 5500 kronor.


Tiden för högre sommartaxan utökas till att gälla hela juni, juli och augusti. Foto: Bjäre NU/Arkiv


Andra taxor som regleras är bland annat att serveringar med serveringstillstånd av alkohol betalar en högre taxa än serveringar utan rättigheter att servera alkohol. En ny post som reglerar uppställning av ”foodtruck” införs och året runt öppna restauranger och caféer ges möjlighet att ha uteservering även under vinterhalvåret.

Förslaget på förändringarna ska godkännas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige innan de kan verkställas.