Klik venligst
NÄRINGSLIV 2023-03-23 KL. 15:50

Kommunen höjer avgiften för alkoholtillstånd

Av Peter Jakobsson

På kommunfullmäktige 22 mars beslutades om nya höjda avgifter för hanteringen av alkoholtillstånd. Detta gör att det blir dyrare att både ansöka om serveringstillstånd för alkohol samt att bibehålla det vid eventuella ändringar av till exempel ägare, öppettider eller lokal.

Kommunen höjer avgiften för alkoholtillstånd
Båstads kommun höjer avgifterna för serveringstillstånd av alkohol. Foto: Bildbyrån

Avgifterna hade varit samma sedan 2018 och den nya justeringen innebär en höjning på de flesta av ansöknings- och kontrollavgifterna. Detta anser de vara nödvändigt då den befintliga avgiftstaxan för prövning och tillsyn inte de kostnader som miljöavdelningen har för prövning och tillsyn enligt alkohollagen.

Alla partier ställde sig dock inte bakom förslaget om höjningen. Bjärepartiet yrkade på att lämna den oförändrad.
– Taxehöjningar är kommuner bra på men jag tycker vi borde visa lite samhällsansvar och inte driva på inflationen ytterligare med ökade kostnader, förklarade Bo Wendt inför BPs yrkande.

Ingvar Bengtsson från Socialdemokraterna förklarade deras ståndpunkt i frågan.
– Det kan inte vara meningen att vi ska använda våra skattepengar till detta. Avgiften måste täcka de kostnader som finns. Jämfört med andra kommuner så blir Båstads avgifter ändå rimliga.

I omröstning sattes höjningen mot att hålla taxorna oförändrade. Kommunfullmäktige röstade genom höjningarna som kommer gälla från och med den 1 april 2023.