NÄRINGSLIV 2022-10-27 KL. 14:20

Lindab presenterade stark rapport

Av Peter Jakobsson

Lindab presenterade i veckan delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Försäljningen var fortsatt hög och rörelseresultatet var ett av de bästa för ett kvartal någonsin.

Lindab presenterade stark rapport
Lindabs anläggning i Grevie. Foto: Bjäre NU/Arkiv

Under fjolåret gynnades Lindab av kraftiga förändringar i materialpriser, vilket bidrog till en hög rörelsemarginal. Under tredje kvartalet i år var effekten den omvända och råvarupriser samt hög kostnadsinflation sätter tillfällig press på rörelsemarginalen. Trots ett mer utmanande marknadsklimat uppfyller Lindab samtliga sina finansiella mål under kvartalet.

Lindabs VD och Koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar bokslutet:
”Lindab fortsätter att växa och ökade försäljningen med 30 procent i kvartalet. Förvärv bidrog starkt till tillväxten och Lindab flyttar fram sina positioner på strategiskt viktiga marknader som Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Kostnadsinflationen i Europa och stora rörelser i materialpriser sätter som väntat press på marginalerna i kvartalet. Trots detta levererar Lindab ett av de bästa kvartalen någonsin.”

Under tredje kvartalet 2022 ökade nettoomsättningen med 30 procent till 3 239 MSEK (2 488). Rörelseresultatet uppgick till 358 MSEK (403).

Under perioden januari till september 2022 ökade nettoomsättningen med 29 procent till 9 143 MSEK (7 088). Den organiska tillväxten var 14 procent och strukturförändringar bidrog positivt med 11 procent. Rörelseresultatet ökade till 1 081 MSEK (955).

Även om Lindab redovisade en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet så var rörelseresultatet lägre än vad analytiker förutspått.

Lindab Internationals aktie på Stockholmsbörsen har gått ner drygt 60 procent sedan årsskiftet.