Klik venligst
NÄRINGSLIV 2023-01-27 KL. 05:02

NP Nilsson håller

Den familjeägda bygghandelskedjan har funnits sedan 1907. Det är hållbart, bara det. Sedan något år tillbaka finns även en hållbarhetschef anställd i företaget. Henrik Olandersson håller ett vakande öga på allt från solcellerna på taket till hur personalen mår på golvet: ”Det stora intresset för miljöfrågor har alltid funnits i företaget. Min roll är att strukturera hållbarhetsarbetet framåt. Allt samlat under parollen NP Nilsson Håller.”

NP Nilsson håller

Hållbart engagemang
NP Nilssons definition av hållbarhet är att tillgodose byggbranschens och privatpersoners behov, utan att kompromissa med kommande generationers behov. – Hållbarhetsarbetet har flera dimensioner med lika delar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Företaget har alltid fokuserat på att leverera produkter av kvalitet som håller, kunskap och hög servicegrad som kommer från en personal som mår bra på jobbet samt sist men inte minst ansvar för det lokala samhället bland annat genom sponsring till föreningslivet. Sammantaget ger det nöjda kunder som kommer tillbaka, vilket är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling.
Mätbara miljömål
En mätbar miljöinsats är företagets solcellssatsning som nu ger effekt. 20 procent av elförbrukningen på NP Nilssons sju anläggningar kommer från fossilfri solenergi. – Vi kommer att fortsätta satsningen och inom ett år ska 50 procent av vår totala elförbrukning komma från solenergi. Parallellt har NP Nilsson dessutom minskat sin totala elförbrukning med 35 procent genom att byta ut belysning och ventilation. I dagsläget är 90 procent av våra truckar eldrivna och vi byter ut och elektrifierar vår övriga fordonsflotta. Målet är att bli helt fossilfria.

Certifierade produkter
Som konsument kan det vara svårt att hålla koll på alla typer av certifieringar och miljömärkning. NP Nilsson är ett bra bollplank som guidar. – Vi vägleder privatpersoner så att de kan göra ett hållbart val, på webben och i butiken. Vi förser även kunderna med data om vilka ämnen produkter innehåller, hur många kilo koldioxid som gått åt för att tillverka en produkt och hur den sedan ska återvinnas. Större kunder får hjälp med att räkna ut klimatavtryck för deras olika projekt, som i sin tur är användbart i deras lagstadgade klimatdeklaration till Boverket.
Hållbart byggande
NP Nilsson ställer krav på sina leverantörer, prioriterar kvalitet och vill vara en hjälpande hand när en fastighet ska uppföras. Kunderna ska få tillgång till bästa service för att bygga hälsosamma och hållbara fastigheter. – Vi vill göra vårt för att lämna ett bättre avtryck för framtiden. Det gäller när fastigheter ska uppföras, men också genom återvinning. Avfall ska tas om hand, spill kan gå till fjärrvärme och det som kan återbrukas borde användas igen. Exempelvis tegelsten från rivningsfastigheter. Vi kanske kan satsa på en outlet?