Klik venligst
NÄRINGSLIV 2024-04-03 KL. 11:00

Skånsk biogasrevolution på gång

Av Carina Nilsson

Nära en miljard kronor. Så mycket stödpengar har godkänts i Klimatklivet för 21 olika biogasprojekt i Skåne. När alla är i gång kommer produktionen av biogas i Skåne att mer än fördubblas.
Båstads kommun sticker ut i statistiken. Här har hela tre gårdar satsat på biogas.

Skånsk biogasrevolution på gång
Göran och Tomas Kulneff blev de första lantbrukarna på Bjäre att starta en biogasanläggning. Ytterligare två gårdar på Bjäre satsar på biogas. Foto: Arkiv

Skåne är det län där mest bidrag har beviljats från Klimatklivet för att starta biogasanläggningar berättar Johannes Elamzon som är klimat- och energistrateg på länsstyrelsen i Skåne.

– Det här är den största enskilda satsningen i energiproduktion med skånska råvaror. Vi har en stor livsmedelsproduktion och många djur. Restprodukterna från dem, det vill säga matrester och gödsel, kan vi använda för att göra biogas och grön el, säger han.

Sedan början av 2021 har ansökningarna från lantbrukare och företag om att få stöd från Klimatklivet för att bygga biogasanläggningar ökat enormt.

– Vi har godkänt stöd på 942 miljoner, alltså nästan en miljard kronor. Många ser en lönsamhet i biogasen med de stöd som finns och många ser en trygghet i att bli självförsörjande på energi, särskilt efter den energikris som uppstod efter att kriget i Ukraina bröt ut, säger Johannes Elamzon.

För Skånes del innebär det att produktionen av grön gas, biogas, får ett tillskott av 593 GWh per år. Det är mer än dubbelt mot dagens produktion på 480 GWh. Biogasen kan användas för el- och värmeproduktion, som drivmedel eller för industriprocesser.

– Det innebär också att vi kommer en bit på vägen med att minska importen av fossil naturgas, säger Johannes Elamzon.

Johannes Elamzon är klimat- och energirådgivare på länsstyrelsen. "Det är väldigt positivt med satsningarna på biogas, där man använder skånsk råvara" säger han.

De 21 ansökningarna är spridda över länet och en hel del har redan hunnit komma i gång. På Bjäre finns tre gårdsanläggningar som tillsammans har beviljats 17,7 miljoner från Klimatklivet.

– Båstad sticker ut med flest enskilda gårdsanläggningar. Jag kan tänka mig att det sprider sig i grannskapet om någon börjar satsa, säger Elamzon.

Bland dem som beviljats betydligt större belopp finns bland annat företaget Gasum med anläggningar i Bromölla, Sjöbo och Hörby. Gasum har beviljats 429 miljoner kronor från Klimatklivet. Även Lidköping biogas satsar på en stor anläggning i Kristianstads kommun och beviljas 162 miljoner i bidrag. Biokraft International i Skånes Fagerhult får 154 miljoner.

– De större anläggningarna kommer att ta emot råvara från flera olika producenter, men de ska samtidigt inte bli så stora att transporterna blir för långa. I Kristianstad finns till exempel en stor livsmedelsproduktion, säger Johannes Elamzon.

För gårdar som satsar på egen biogasproduktion finns det fler fördelar än själva energiutvinningen.

– Gödseln som blir kvar har en bättre kvalitet och luktar mindre när den läggs ut på åkern, säger Johannes Elamzon.

Klimatklivet har fått mer resurser och är förlängt till 2028. Just nu finns det både investeringsstöd och produktionsstöd för att producera själva biogasen.

– Vi ser fortfarande en god potential i biogasanläggningar och hoppas att det ska bli minst 10-20 anläggningar till i Skåne. I år har vi två stödomgångar, nästa är i juni, säger Johannes Elamzon.

Fakta Klimatklivet:

Klimatklivet är ett stöd för grön omställning, där principen för att bevilja stöd är: mest klimatnytta vinner. Endast två ansökningar om biogas har nekats i Skåne.

Pengarna kommer från svenska staten och Next generation EU, eller EU:s återställningsfond som den också kallas.

Sammanlagt har 2 231 407 851 kronor investerats i biogasanläggningar i Skåne sedan 2015, med stöd av Klimatklivet. Klimatklivet har bidragit med 942 276 037 kronor av dessa. Andelen stöd varierar mellan 33 och 70 procent i de olika anläggningarna.