Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NÄRINGSLIV 2021-03-29 KL. 11:01

Smart grund bra för både bygge och miljö

Smart grund bra för både bygge och miljö

Båstadföretaget Klara Byggsystem lanserar nu Precisionsgrunden, eller “platta på mark 2.0” som de vill förklara produkten som. Precisionsgrunden är en revolutionerande och cementfri, prefabricerad platta på mark som effektiviserar och förenklar byggandet av fastigheter.

Grundläggningelementens bärande delar är uppbyggda av korslimmat trä som i kombination med isolerande och fuktbrytande skikt skapar en rationell och klimatsmart grundläggningsmetod. Den tekniska lösningen är en nyskapande och patentsökt ersättare till befintliga plattor på mark.
– Trä har fantastiska egenskaper och träbyggandet behöver öka för att branschen ska klara klimatmålen. Cement står globalt för 8 procent av världens koldioxidutsläpp. Vår produkt minskar klimatpåverkan från grundläggningen med 50 procent vilket är en stor besparing, påpekar Lars Guttorp, CMO och Hållbarhetsansvarig.

I byggbranschen finns en stark strävan att öka industrialisering och prefabriceringsgrad. Genom att flytta tillverkning till väderskyddad fabriksmiljö, utnyttja skalfördelar och upprepning kapas kostnader samtidigt som kvaliteten höjs.
– Våra element innebär ett steg framåt för hur man producerar hus. Då plattorna produceras maskinellt får vi en precision om 2 mm för håltagningar och genomföringar. Vi fräser in anvisningar för innerväggar och förlägger så mycket installationer som möjligt i plattan. Det blir som att få ut arkitektritningen i skala 1:1, innerväggar och anslutande installationer behöver inte mätas ut utan är markerade i skivan. Fall i badrum är också urfrästa från leverans, förklarar Erik Goverde, VD för Klara Byggsystem.Erik Goverde och Lars Guttorp på Klara Byggsystem hoppas att deras “platta på mark 2.0” ska slå sig in på marknaden bland prefabricerade byggelement till husbyggen.

Precisionsgrunden levereras i färdiga element om upp till 3 x 12 meter och grundelementen är täta mot markfukt och radon. Anslutningar som avlopp ansluts i elementets kortsida vilket innebär att markarbetet underlättas. Plattan monteras på en avjämnad bädd utan uppstick.
– En traditionell platta på mark tar ungefär 2 veckor att bygga och samordna. Uttorkningstiden för betongen är normalt minst ytterligare 12 veckor. Precisionsgrunden monteras på en halvdag och levereras färdiguttorkad. Resning av väggar och golvläggning kan alltså ske omedelbart, berättar Erik.

Belastningsmässigt är plattan lämplig för byggnader upp till 3 våningar och en teknisk lösning för högre belastningar är på väg.
– Vi har håll på att utveckla detta i ett år. Det bygger på en vilja att effektivisera och industrialisera byggandet. Ett hus tar kanske 2000 timmar att montera på plats och en bil görs på 20 timmar i en fabrik. Här tittade vi på vilka fler delar som skulle kunna i fabriker för att få kvalitetsökning och kostnadsbesparingar. Vissa huselement görs redan på fabrik, väggar och annat men grunden görs ofta på byggplatsen. I alla fall när det byggs med platta på mark, säger Erik.
Att det inte gjorts tidigare förvånar dem lite.
– Det är lite märkligt att grunden inte vidareutvecklats så mycket med tiden, säger Lars.

Nu håller de på med olika samarbeten med husleverantörer och fastighetsutvecklare för att få ut sin produkt på marknaden.
– Vi har många strategier för att komma ut på marknaden. De som redan anstränger sig för att effektivisera byggandet och är vana vid att använda prefabricering förstår vårt koncept rakt av, säger Lars.

De första skarpa Precisionsgrunderna är nu på väg att byggas.
– Första leveranserna sker efter sommaren till ett radhusprojekt om 12 lägenheter. Sen har vi flera andra projekt på gång, säger Erik.
– Om vi kan vara en kugge i att bygga bort bostadsbrist är det jättekul, säger Lars.

TEXT & BILD: PETER JAKOBSSON