NÄRINGSLIV 2023-01-19 KL. 12:20

Stor nedgång i elförbrukningen

Av Rickard Gustafsson

Svenskarnas elförbrukning minskade rejält under december 2022 jämfört med motsvarande månad 2021. Totalt minskade elförbrukningen i Sverige med motsvarande en och en halv kärnkraftsreaktor. Störst var nedgången i elområde 4.

Stor nedgång i elförbrukningen
Svenskarna har blivit duktiga på att minska sin elförbrukning. Bäst är man i södra Sverige där förbrukningen i december minskade med nästan 13 procent. Foto: Tomas Arlemo

Det är Svenska Kraftnät som sammanställt statistik från Sveriges nätägare och rapporterar nu att elförbrukningen i Sverige gick ner rejält i december 2022, jämfört med samma månad ett år tidigare.

Den totala minskningen över Sveriges fyra elområden i december var 1 602 MWh (1 600 000 KWh). Enligt Svenska Kraftnät motsvarar svenskarnas minskade elförbrukning en och en halv kärnkraftsreaktor.

Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december med 8,2 procent. Störst är minskningen i elområde 4, södra Sverige. Där var minskningen 12,6 procent.
– Att minskningen är störst i södra Sverige är mycket bra. Där är nämligen risken för effektbrist denna vinter störst. Kan vi hålla fast vid denna förbrukningsminskning kommande vintermånader, samtidigt som det förbättrade läget på de europeiska energimarknaderna och högre tillgänglighet i produktionsanläggningarna ligger fast, minskar risken för effektbrist, säger Erik Ek, strategisk driftchef, på Svenska Kraftnät i ett pressmeddelande.

Enligt Ek är det absolut viktigast att minskningen av elförbrukningen sker under morgon- och kvällstopparna. Det är när lasten eller förbrukningen är som högst under dygnets timmar som det är mest kritiskt. Med morgon- och kvällstoppar åsyftas – klockan 8-11 och 16-19.
– Utifrån ett kraftbalansperspektiv, att Sverige under de kallaste dagarna i vinter riskerar effektbrist, är riktningen mycket positiv. Om vi kan minska eller förskjuta vår elförbrukning från morgon- och kvällstopparna leder det både till lägre elpris och minskad risk för effektbrist och därmed bortkoppling av el, säger Erik Ek.

Vinsten av att minska topparna märks i en lägre elfaktura för hushåll och företag eftersom elpriset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan.


Kartbild över elförbrukning i Sveriges fyra elområden (december 2022). Grafik: Svenska Kraftnät