Klik venligst
NÄRINGSLIV 2024-03-06 KL. 06:00

Storsatsning förstärker det nordvästskånska elnätet

Av Rickard Gustafsson

Energiföretaget Eon har beslutat att bygga ut Söderåsens transformatorstation. Satsningen på 350 miljoner kronor ger markant förbättrad överföringskapacitet i elnätet i nordvästra Skåne. Utbyggnaden påverkar Båstads kommun samt tio andra kommuner.

Storsatsning förstärker det nordvästskånska elnätet
Eon beskriver mångmiljoninvesteringen som en förutsättning för att det ska bli möjligt att öka kapaciteten i elva skånska kommuners elnät. Foto: Erika Weiland/Pressbild

Att förbättra och förstärka det svenska elnätet är en nyckel för att lyckas med den gröna energiomställningen och minska behovet av fossila alternativ.

Eon förmedlade har nu avslöjat planerna på att investera 350 miljoner kronor för att säkra nordvästra Skånes energiomställning. Det ska göras genom att bygga ut Söderåsens transformatorstation.

När projektet är genomfört leder det till en 30-procentig ökning i överföringskapaciteten.

– Elnätet är ryggraden för samhällets utveckling. Den här investeringen lägger således ett nytt fundament för industrietableringar och stadsutveckling, liksom ett fundament för att tillfredsställa transportsektorns behov av fossilfri energi i detta viktiga nav för logistik och transporter, säger Peter Hjalmar, regionchef på Eon.

Peter Hjalmar, regionchef Eon Syd. Foto: Pressbild

Station Söderåsen är en viktig knutpunkt för stamnätet och elförsörjningen i södra Sverige, och utbyggnaden omfattar bland annat att bygga till det existerande 400 kV-ställverket med ytterligare ett transformatorfack.

Kommunerna som kommer kunna dra nytta av utbyggnaden är i bokstavsordning: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

En specialbeställd transformator, för cirka 50 miljoner kronor, ska installeras, vilket är en förutsättning för den fortsatta energiomställningen i västra Skåne.

– Elnätskapacitet är en av samtidens viktigaste frågor. Detta är en stor och strategiskt viktig investering både för Eon och för Skåne, säger Peter Hjalmar.

Eon har senaste tio åren investerat 30 miljarder kronor på att förbättra elnäten i Sverige.

– Vår nuvarande investeringstakt är på 4-5 miljarder kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet, säger Peter Hjalmar.