NÄRINGSLIV 2021-08-20 KL. 08:00

Tomt på hyllorna när alla vill fixa hemma under pandemin

Det var när pandemin slog till som osäkerheten kring den framtida ekonomin gjorde att många sågverk drog i handbromsen och minskade på produktionen. Detta inte bara i Sverige utan i de flesta länderna. Olika sågverk drog ner på produktionen med mellan 10 och 70 procent. Dippen i ekonomin blev dock kortvarig och efterfrågan återkom och fortsatte vara stor. Bristen på virke fick då priserna att rusa.

Tomt på hyllorna när alla vill fixa hemma under pandemin
Fredrik Bergh

I pandemins spår har många hemmabyggare satt i gång projekt vilket gjort efterfrågan från privatmarknaden rekordstor. På flera byggvaruhus ekar vissa hyllor helt tomma på de populära dimensionerna. Så även på Bjäres största bygghandel NP Nilsson.
– Det som hänt är mycket den hemestereffekt som vi sett som gör att folk är hemma och snickrar och bygger. Detta inte bara hos oss i Sverige utan även utomlands där de inte har lika mycket skog som vi har. Då har exportefterfrågan på vårt trä blivit större och utomlands är de villiga att betala mer för trä än vi är vana vid i Sverige. Så har priserna dragits upp, säger Fredrik Bergh, vd på NP Nilsson.

Situationen uppkom redan förra sommaren, varför kommer inte handeln ikapp efterfrågan?

– Vi försöker greppa marknadssituationen. Det har varit en våldsam efterfrågan på vissa varor. Detta gäller många branscher som upplevt detta under pandemitiden. Sen vill ingen sitta på för stora lager när, eller om, det lugnar sig på marknaden efter pandemin. Men nu är det fortfarande högt tryck på marknaden.

Kan ni få hem saker om ni betalar mer till leverantörerna?
– Inte direkt. Det är så ansträngt på vissa håll så det finns inte vissa produkter att tillgå.

Kommer priserna gå ner igen?
– Vi ser tendenser till det och tror att det kan bli lite billigare en bit in på hösten.

Ska de som vill bygga stort vänta till nästa sommar och hoppas på bättre tillgång och lägre priser på framför allt trä?
– Det är svårt att säga. Kanske är det aningen billigare nästa sommar men jag tror inte priserna går ner till som det var innan pandemin.

Lönsam bransch som växer
Tidningen Byggmaterial presenterade nyligen att byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visade att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 15 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Under det första halvåret uppgick utvecklingen till 12 procent.

Hittills i år har utvecklingen varit starkast i Norra Sverige, nästan 17 procent jämfört med första halvåret 2020. Resterande regioner har haft en jämn utveckling omkring 10 procent, om än svagast i Stockholmsregionen där utvecklingen var strax under 10 procent.
– Försäljningen har fortsatt att gå starkt i hela landet även under årets andra kvartal, trots att branschen möter höga jämförelsetal. Det finns en stor efterfrågan på våra varor just nu, både bland proffshandlare och privata konsumenter, förklarade Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna till tidningen Byggmaterial.

Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets andra kvartal uppgick försäljnings-ökningen till 45 procent enligt index.
– Det stämmer väl ungefär med hur vi haft det också. Med våra nya enheter i Halmstad och Helsingborg har vi även tagit nya marknadsandelar så det är lite svårt att jämföra vissa siffror men föregående år, säger Fredrik Bergh, vd på NP Nilsson.

Text & foto: Peter Jakobsson