Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NÄRINGSLIV 2017-02-07 KL. 14:31

Turismen växer i Båstad

Turismen växer i Båstad

Väl utvecklade produkter, evenemang, attraktiva besöksmål, gott värdskap samt ett långsiktigt arbete med att utveckla Båstad & Bjärehalvön som turistdestination bidrar till årets rekordtillväxt.

Kultur, besöksmål och evenemang lockade många besökare men även många Bjärebor. Svenska fotbollslandslagets EM-läger, Eurorando och Norrvikens Trädgårdar är några exempel. Turismen i Båstad växte bland såväl svenska som utländska besökare.

– Turismen är en viktig näring som skapar jobb och bidrar till att pengar spenderas året runt inom många branscher på hela Bjärehalvön. Potentialen för fortsatt tillväxt och fler nya jobb inom besöksnäringen i Båstads kommun är stor, inte minst för unga, säger Karin Bengtsson, vd Båstad Turism & Båstad Näringsliv.

Totalt blev det hela 291 783 övernattningar i Båstads kommun under 2016, en ökning med 7,9 procent jämfört med året innan och fler än någonsin tidigare. Gästnätterna ökar i 10 av årets 12 månader. 30 055 av fjolårets hotellkunder i Båstads kommun kom från utlandet, det innebär en ökning av internationella gäster på 25,8 procent, flest kom från Danmark och Tyskland.

Foto: Båstad Turism & Näringsliv