Närmare än någonsin!

662

Så har då startskottet till Bjäres nya kulturhus gått. Ett projekt som pågått länge, planer för detta har funnits i 30 år. När vi skrev om det i Bjäreliv 2016 var då tanken att huset skulle vara klart hösten 2017. Men finansieringen gick inte som tänkt och projektet har förhalats och försenats. Nu är det då närmare än någonsin då alla parter har kommit överens och första spadtaget har tagits. För Gustaf Kraitz som är 94 år gammal är det inte en dag för sent.

Som med så mycket annat på Bjäre så är det bröderna Paulsson som ser till att saker blir av.
Innan första spadtaget till kulturhuset togs i Norrviken talade bland andra kommunfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.


Thomas Andersson talade innan spadtaget.

Thomas sa då följande som jag vill delge alla:
”För 50 år sedan sa stat, landsting och kommun att nu får det vara slut med att ekonomiskt hålla Norrvikens trädgårdar under armarna. Nu är det upp till befolkningen och det lokala näringslivet att se till att Norrviken överlever och kan blomstra. Då steg två yngre män fram och tog ansvar, nämligen Erik och Mats Paulsson. Utan deras kamp och insatser under alla dessa år hade Norrviken glidit in i glömska och naturen tagit över denna vackra plats. Under 70 och 80-talet stöttade Erik och Mats stiftelse trädgårdarna och under 90-talet och 00-talet var det Mats och hans affärskollegor som drev anläggningen och från 2013 är det Erik Paulsson som tagit över. Det är ett under av tålamod som dessa herrar haft då de fått utså hugg och slag från människor som just visste bättre hur det skulle skötas men det skulle vara med andras pengar.

Tack Erik och Mats för allt arbete ni lagt ner under alla år, tack Backahill som ser till att detta efterlängtade konsthallsprojekt kan bli verklighet. Tack Ulla och Gustaf för er idoga kamp. Detta projekt är ett bevis på ett enträget arbete från privatpersoner som tillsammans med privata samhällsentreprenörer kan åstadkomma fantastiska saker. Det är en stor förmån för vår kommun att vi har såna människor som vill skapa något till glädje för oss alla.”

Trevlig läsning!


Peter Jakobsson, Redaktör Bjäre NU