Klik venligst
NATIVE 2023-05-17 KL. 14:51

12 bästa kreditkorten – utifrån olika kategorier

Vilket kreditkort som är bäst beror självklart på hur det förväntas användas och vilka förmåner som uppskattas. Prioriteras billigare drivmedel, många försäkringar eller ett kort som passar på utlandsresan?

12 bästa kreditkorten – utifrån olika kategorier

Här presenteras en topplistan av de 12 bästa kreditkorten inom flera olika kategorier – matkort, bensinkort, bonuskort och resekort.

Så har bedömning skett
Bedömning har skett utifrån de primära fördelarna som ett kreditkort förväntas ha inom en kategori. Exempelvis väger ”lägre matkostnader” tyngst i val av matkort medan bensinkorten bedöms utifrån lägre drivmedelskostnad samt försäkringar som bilrelaterade.
Kom ihåg att välja kreditkort utifrån de förmåner som du förväntas kunna använda. Det bästa kreditkortet är alltid det kort vars förmåner utnyttjas mest.

Matkort
Den primära fördelen med ett matkort är att få ner matkostnaderna. Det kan visserligen även ingå försäkringar och andra förmåner men i denna jämförelse ligger fokus på lägre matkostnad.

1 - Everyday Card
Ironiskt nog kommer inte matbutikernas egna kreditkort högst upp på listan. Men det beror på att Everyday Card faktiskt ger högre bonus. Detta med 1 % i bonus på alla inköp som sker i livsmedelsbutiker – oavsett butikskedja. Dessutom ges 1 % på drivmedel samt 0,5 % till 1% på övriga inköp.
Fördelen med kreditkortet är att det ger 1 % på alla matvaruinköp. Det är därmed mer än vad kreditkorten från ICA och COOP ger.
Nackdelen är årsavgiften på 195 kronor. Men det är gratis första året och dessutom kommer bonusen snabbt väga upp årsavgiften.

2 - ICA
Kreditkortet från ICA ger inte automatiskt någon extra bonus – utöver vad som går att få genom att bara vara medlem hos ICA. Däremot ges dubbelbonus om inköp sker med kortet samtidigt som sparande eller lån finns hos ICA Banken.
Fördelen är att dubbelbonus kan aktiveras och därmed ge totalt 2 % på alla matinköp. Nackdelen är att kortet kostar 324 kronor per år och att 2% kan uppnås även med andra kort (se exempel Everyday Card ovan).

3 - COOP
Med kreditkortet från Coop ges 0,5 poäng per krona – utöver ordinarie COOP-poäng. Det innebär en bonus på 0,5 % oavsett var kortet används.
Fördelen är bonusen på 0,5 % på allt som köps med kortet. Är målet däremot primärt att sänka matkostnaderna gör 0,5 % inte så stor skillnad. Dessutom kostar kortet 295 kronor.

Tänk på att: Både hos ICA och COOP kan valfria kort anslutas till deras bonussystem. Detta sker i kassan och innebär att bonuspoäng kan tjänas med samtliga bank- och kreditkort. I denna jämförelse har därför hänsyn enbart tagits till den unika bonus som kreditkortet ger.

Resekort
Ett riktigt bra resekreditkort bör både ge rabatt på resor och boende, en omfattande reseförsäkring samt ha få avgifter om kortet används utomlands. Vad som väger tyngst bör vara avgörande för val av kort.

1 - Resurs World – Bäst totalbetyg
Visserligen kostar Resurs World 1068 kronor per år men för den som reser mycket kan det vara värt utifrån de många förmånerna som ingår. De största fördelarna är concierge service, tillgång till flygplatslounger fyra gånger per år, bred reseförsäkring och 0,5 – 1 % i bonus.
Fördelen är resan både blir billigare, bekvämare och säkrare. Nackdelen är årskostnaden. De som inte kommer att kunna använda kortets förmåner i större omfattning kan i stället välja ett annat resekort.

2 - Norwegian – Gratis & bonus
Alla inköp som sker med Norwegiankortet ger 0,5 bonuspoäng (Cashpoints) som sedan används för billigare flygresor hos Norwegian. Inköp av flygbiljetter hos Norwegian ger betydligt fler poäng. Det går även att välja 0,5 % i bonus i stället. Dessutom ingår reseförsäkring och bankomatuttag sker utan avgift.
Fördelen är att Norwegian kan tecknas gratis och användas vid inköp av resor enbart för att få tillgång till dess reseförsäkring. Dessutom finns fördel i bonusen. Nackdelen är att inte några andra reseförmåner ingår.

3 - EasyLiving – Utan valutapåslag
EasyLiving är ett, av mycket få, kreditkort som inte har något valutaväxlingspåslag. Det kan därmed användas obegränsat på utlandsresan utan att denna avgift behöver betalas. Som de flesta kreditkort ingår här även reseförsäkring med avbeställningsskydd.

Bonuskort
Den primära fördelen med ett bonuskort är att kortinnehavaren får bonus på alla inköp. Att använda kortet blir därmed ett sätt att spara pengar på inköpen.

1 - Refunder Pay
Refunder Pay ger 1 % i bonus på alla inköp – utan övre gräns. Det är därmed det kreditkort som ger bäst bonus. Bonusen kan tas ut till eget bankkonto.
Fördelen är den höga bonusen samt att ett flertal försäkringar ingår. Dessutom är det gratis första året. Nackdelen är att årsavgiften, efter första året, är på 395 kronor.

2 - Everyday Card
Everyday Card ger 1 % i bonus på inköp hos livsmedelskedjor samt drivmedelskedjor. Resterande inköp ger 0,5 %. Sker inköp på minst 20 000 kronor över en 6 månaders period ger däremot även resterande inköp 1 % i bonus.
Fördelen är att drivmedel och livsmedel generellt är de största kostnaderna för ett hushåll och att hög bonus ges på dessa inköp. Nackdelen är årsavgiften på 195 kronor.

3 - Kort med 0,5 % i bonus
Det finns ett stort antal kreditkort som ger 0,5 % i bonus på samtliga inköp. Fördelen att flera av dessa är utan årsavgift, exempelvis Shell, Komplett och Circle K. Nackdelen är att 0,5 % inte ger speciellt mycket tillbaka per år.

Bensinkort
De primära fördelarna med ett bensinkort är billigare drivmedel, försäkringar som är kopplade till bilen samt andra ”bilförmåner”. De kan även ha andra försäkringar.

1 - Shell – Bästa bensinkortet
Shell erbjuder ett klassiskt bensinkort med flera förmåner för bilägaren. Rabatt ges med 15 öre per liter på bemannade stationer och 0,5 % i bonus ges på alla övriga inköp. Dessutom ingår tre försäkringar för bilägaren dvs. självriskskydd vid bärgning, tanka fel försäkring och förlust av bilnyckel.
Fördelen med kreditkortet är kombinationen av både bonus, rabatter och försäkringar. I jämförelse mot andra bensinkort har Shell framför allt fler försäkringar. Nackdelen är att Shell inte finns över hela landet.

2 - Everyday Card
För dig som tankar hos flera olika bensinkedjor är Everyday Card bäst. Detta utifrån att kortet ger 1% i bonus på inköp av drivmedel. Dessutom ges 1% vid inköp hos livsmedelskedjor och 0,5 - 1 % på övriga inköp. En bilrelaterad försäkring ingår, självriskskydd vid bärgning eller assistans.
Fördelen är att bonus ges oavsett var tankning sker. Nackdelen är att några rabatter inte ges hos drivmedelskedjorna samt att enbart en försäkring för bilar ingår.

3 - OKQ8
Med kreditkort från OKQ8 ges bonus på både drivmedel och butiksinköp från OKQ8. Ett passande kort för dig som oftast tankar hos denna kedja.
Fördelen är de rabatter och bonusar som ingår samt att OKQ8 finns över hela landet. Nackdelen är att inte några försäkringar ingår utöver reseförsäkringen.

Tänk på att: Hos både Circle K och Preem går det att ansluta valfria bank- och kreditkort till deras rabatt- och bonusprogram. Det är ett enkelt sätt att spara pengar oavsett vilket kort som används.