NATIVE 2022-06-26 KL. 13:00

De grundläggande faktorerna för framgång bland entreprenörer

Av Joakim Ormsmarck


Det är en självklarhet att alla entreprenörer drömmer om att skapa ett framgångsrikt och lönsamt företag. Men vad som inte är lika självklart för de flesta småföretagare är hur de faktiskt ska gå till väga för att omvandla sin idé till en vällyckad verksamhet.

De grundläggande faktorerna för framgång bland entreprenörer

Entreprenörer kan inte kontrollera allt som sker på marknaden, men de kan bana vägen för framgång genom att lära sig vad som skiljer lönsamma företag från dem som misslyckas. Med en tydlig och genomförbar affärsidé, som dessa tre kandidater till Årets Företag, en lösning till ett behov på marknaden, en stark digital närvaro, samt rätt finansiell kunskap är det möjligt för nya företagare att klara sig på den hårt konkurrenskraftiga marknaden.

En tydlig och genomförbar affärsidé

Innan företagare investerar för mycket tid och pengar i en affärsidé måste de bedöma huruvida den är genomförbar eller inte. Det finns inget sätt att garantera att ens idé kommer att lyckas, men en grundlig marknadsundersökning kan hjälpa entreprenörer att avgöra om de kan förvänta sig avkastning på sin tid och energi.
I idealfallet kommer ens fantastiska idé dessutom täcka kostnader för att bedriva själva verksamheten samt generera avkastning för det hårda arbetet. Här ska man alltså sätta sig ner, räkna på siffrorna och bedöma marknaden för att få en tydlig bild av hur stark affärsidén är som potentiellt företag.

Tillhandahållandet av en bra produkt eller tjänst

För att klara sig på den hårt konkurrensutsatta marknaden är det ett måste att kunna leverera en produkt eller tjänst som är tillräckligt bra för att uppfylla eller överträffa konsumenters förväntningar. Med hjälp av en sådan produkt eller tjänst skapar företagare (förhoppningsvis) livslånga återkommande kunder.

Entreprenörer måste således komma på något som erbjuder en enastående lösning på ett verkligt problem, det vill säga uppfyller ett behov på marknaden. Samtidigt måste man veta att konsumenter faktiskt kommer att betala för lösningen.

Skapandet av en stark digital närvaro

Aldrig tidigare har det varit så viktigt för företag med digital närvaro. Statistik tyder på att drygt 85% av konsumenter undersöker produkter och tjänster på nätet innan de genomför ett köp. På grund av detta behöver ett framgångsrikt företag en stark digital närvaro för att attrahera nya kunder och behålla befintliga.

En stark digital närvaro inkluderar bland annat en attraktiv och funktionell webbplats, högkvalitativt innehåll på diverse sociala medier samt ett unikt och minnesvärt företags- och domännamn. För det sistnämnda kan man dra nytta av en företagsnamngenerator som https://businessnamegenerator.com/sv/.

Rätt finansiell kunskap
Även om man har en bra affärsidé, en bra lösning samt en stark digital närvaro beror ens framgång på hur väl man kan hantera företagets ekonomi. Därför är det viktigt för nya entreprenörer att lära sig grunderna för budgetering samt hur man finansierar ett företag. Det är en god idé att anställa en bokhållare eller revisor för att underlätta jobbet, men man bör ändå granska ens finansiella historik med jämna mellanrum och ha tillräckligt med kunskap för att förstå hur man säkerställer vinst i företaget.