NATIVE 2022-06-13 KL. 06:00

Fastighetsmäklarbranschen i moderniseringens spetsDen svenska fastighetsmäklarbranschen ställs ofta inför negativ press om anmälningssiffror eller omtalas bara när det gäller ovanligt stora affärer. Men marknaden är mycket mer än så, åtminstone om mäklarna själva och statistiken får bestämma.

Fastighetsmäklarbranschen i moderniseringens spets

Varje år genomförs det runt 150 000 bostadsaffärer i Sverige, varav 90% görs med hjälp av en fastighetsmäklare. Enligt Riksdagens civilutskott så är 80% av alla kunder nöjda med affärerna.

Den utvärderingen gjordes innan pandemin och innan den utökade digitaliseringen av mäklarbranschen. Marknaden har fortsatt växa sedan dess. Den moderniserade marknaden gör det dessutom lättare än någonsin att via plattformar som MäklarOfferter hitta mäklare i Skåne och hela landet, något som underlättar för säljare. Även köpare kan på bostadssajter söka efter lägenheter och hus till salu utefter sina specifika kriterier.

Digitalisering underlättar för att hitta mäklare

Trots att mäklarbranschen har fått en del negativ press så är det en stadigt växande bransch. Detta är till stor del tack vare digitaliseringen utav olika mäklartjänster, vilket har det gjort det enklare för branschen att utöka konkurrensen och lättillgängligheten.

Vissa mäklaraffärer går idag att genomföra helt online, speciellt med utvecklingen av online visningar som har fått fäste under de senaste åren. Med dessa visningar på distans kan mäklare streama inifrån bostadens alla rum, medan intresserade kan ställa frågor via en live chatt.

Det har även blivit lättare för potentiella kunder att interagera och hitta mäklare genom tjänster online. Bland annat har jämförelsetjänster så som tidigare nämnda MäklarOfferter fått större plats. MäklarOfferter är en tjänst som jämför kvalitetssäkrade mäklare i hela Skåne län för säljare som behöver hitta en lämplig mäklare, och erbjuder gratis jämförelse även för de större konkurrensfyllda regionerna så som mäklare i Torekov och mäklare i Båstad.

Effekten på anmälningarna

Branschen har periodvis fått kritik för dess höga anmälningsantal. Talen blir dock inte så höga om man ser närmare på statistiken. Detta förklarade Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef Joakim Lusensky för några år sedan. Lusensky påpekade att det är mindre än 0,4 procent utav alla affärer som anmäls, och att endast 26% av dessa behövde disciplinåtgärder.

Lusensky hänvisade även till det faktum att fastighetsmäklaraffärer är sällanköpstjänster, vilket kan leda till missförstånd kring bredden av mäklarens ansvar. Detta menar han leder till många av anmälningarna, vilka oftast berör marknadsföring, budgivning, eller god fastighetsmäklarsed.

Här kan moderniseringen av branschen verka på både gott och ont. Den numera lättillgängliga informationen kan leda till mer utbredd information och kunskap, men den kan även leda till en lättja. Det vill säga, genom att affärerna blir enklare och snabbare att utföra genom digitaliseringen så är det lättare hänt att det finstilta försvinner bland klicken.

En av Sveriges mest jämställda branscher
Fastighetsmäklarbranschen ligger dessutom på framkant inom jämställdhet, då det är en av Sveriges mest jämställda branscher. Enligt Fastighetsmäklarinspektionens data består nästan 46% av svenska mäklarkåren av kvinnliga mäklare. Skåne är det enda området där det finns fler kvinnliga mäklare än manliga, med 564 respektive 554.

Även detta kan ha att göra med digitaliseringens ålder, då den generellt sett har demokratiserat information och sänkt könsstigm