Klik venligst
NATIVE 2023-05-04 KL. 10:11

Låneförmedlarnas framtid – utmaningar och möjligheter

Låneförmedlare har under de senaste åren blivit alltmer populära i Sverige. Antalet långivare har ökat markant, vilket har lett till ett större behov av att enkelt kunna jämföra räntor och villkor.

Låneförmedlarnas framtid – utmaningar och möjligheter

Frågan är då: hur ser framtiden ut för denna bransch? Vilka utmaningar finns det för låneförmedlarna, och hur ser möjligheterna ut framöver? I och med att antalet låneförmedlare ökar i takt med att antalet långivare ökar behöver du nu inte bara jämföra långivare – det är minst lika viktigt att jämföra olika låneförmedlare.

Utmaningar för låneförmedlare
Utmaning 1 - Strängare reglering
Den svenska regeringen införde inte för särskilt länge sedan nya lagar som reglerar hur låneförmedlare får arbeta. De nya reglerna innebar att låneförmedlare var tvungna att vara registrerade hos Finansinspektionen, och att de måste följa strikta riktlinjer för att säkerställa att de inte lånar ut pengar till personer som inte har råd att betala tillbaka lånen. Låneförmedlarna anpassade sig snabbt till dessa nya regler, men många tror att ännu striktare lagstiftning behövs, vilket kan bli utmanande för låneförmedlare.

Utmaning 2 - Konkurrens från stora banker
De stora svenska bankerna har också sett potentialen i att erbjuda lån online, och har därför börjat investera stora summor i digitala låneplattformar. Om storbankerna lyckas marknadsföra sina tjänster på ett bra sätt kan de ta en del av marknaden från låneförmedlare, som i så fall kan behöva satsa ännu mer pengar på marknadsföring.

Utmaning 3 – Korrekta kreditupplysningar

En av de största utmaningarna för låneförmedlare är att säkerställa att de lånar ut pengar till personer som har råd att betala tillbaka lånen. För att göra detta måste låneförmedlare ha tillgång till tillförlitliga kreditupplysningar om sina kunder. I och med att allt fler långivare använder sig av alternativa kreditupplysningsbolag kan det ibland vara svårt att få en heltäckande bild av en persons kredithistorik, i och med att kreditupplysningsbolag inte delar uppgifter med varandra.

Utmaning 4 - Kundernas förtroende
Låneförmedlare är beroende av sina kunders förtroende. Många är skeptiska till att använda låneförmedlare eftersom det kan vara svårt att avgöra vilka som är tillförlitliga. Låneförmedlare måste därför arbeta hårt för att bygga upp sitt varumärke och göra det tydligt för sina kunder att de är pålitliga. Som vi var inne på tidigare har storbankerna blivit allt mer aktiva på den digitala lånemarknaden, och för många framstår storbanker som ett mer pålitligt alternativ att vända sig till.

Möjligheter för låneförmedlare


Möjlighet 1 – Digitalisering
En av de största möjligheterna för låneförmedlare i Sverige är digitaliseringen. Allt fler ansöker om lån online, och det finns en stor efterfrågan på enkelhet och bekvämlighet i detta avseende. Genom att erbjuda en snabb och enkel digital ansökningsprocess kan låneförmedlare attrahera fler kunder och differentiera sig från konkurrenterna.

Möjlighet 2 - Specialiserade erbjudanden

En annan möjlighet för låneförmedlare är att erbjuda specialiserade erbjudanden som tilltalar en specifik målgrupp. Till exempel kan en låneförmedlare som specialiserar sig på lån till småföretagare attrahera kunder som behöver finansiering för att starta eller expandera sina företag. Det är även möjligt för låneförmedlare att helt och hållet rikta in sig på en specifik del av marknaden på ett liknande sätt.

Möjlighet 3 - Flexibilitet
En annan möjlighet för låneförmedlare är att erbjuda flexibilitet när det gäller lånens villkor. Genom att erbjuda olika typer av lån från olika typer av långivare kan låneförmedlare locka till sig en bredare målgrupp av kunder som söker olika typer av lån. Tack vare utökade samarbeten med fler banker, så kan låneförmedlaren differentiera sig från sina konkurrenter och därmed attrahera fler kunder.

Möjlighet 4 - Partnerskap med andra företag
En annan möjlighet för låneförmedlare är att ingå partnerskap med andra företag för att erbjuda sina tjänster. Till exempel kan en låneförmedlare ingå ett partnerskap med en större e-handelsplattform, för att erbjuda finansieringsmöjligheter till kunder som vill köpa varor på plattformen. Med hjälp av andra företag kan låneförmedlare öka sin synlighet och expandera sin kundbas.

Vilken låneförmedlare ska man välja?
När du söker efter en låneförmedlare finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Nedan följer en lista över de viktigaste sakerna att tänka på när du väljer en låneförmedlare:
- Antalet långivare de samarbetar med
Ju fler långivare en låneförmedlare samarbetar med, desto större möjlighet finns det att hitta den bästa lösningen för dig.
- Eventuella avgifter
Vissa låneförmedlare tar ut avgifter för sina tjänster, medan andra är gratis. Det är viktigt att veta om det finns några avgifter för att undvika oönskade överraskningar.
- Vilka långivare de samarbetar med
Det är viktigt att veta vilka långivare en låneförmedlare samarbetar med, särskilt om du har en betalningsanmärkning eller andra specifika behov. Vissa långivare erbjuder lån trots betalningsanmärkning, medan andra inte gör det.
- Hur bra rådgivning erbjuder de?

En bra låneförmedlare erbjuder inte bara lån utan ger också råd om vilka lån som kan passa dina behov. Detta inkluderar att ge råd om ränta, amortering och löptid på lånet.