Klik venligst
NATIVE 2022-04-18 KL. 06:00

Ny undersökning visar: Den svenska spellagen ger positiv effekt

Av Joakim Ormsmarck

Den svenska spellagen har varit föremål för många debatter under de senaste åren. Somliga menar att säkerhetskraven lett till en tryggare marknad, medan andra ifrågasätter dess verkan. Nu har Statskontoret publicerat en utvärdering av omregleringens effekter, och den visar på positiva resultat.

Ny undersökning visar: Den svenska spellagen ger positiv effekt

Spel om pengar har, likt så mycket annat, blivit betydligt mer lättillgängligt i takt med att digitaliseringens omfång ökat. För att anpassa sig till den nya verkligheten implementerade regeringen en ny spellag den 1:a januari 2019. Lagen var tänkt att styra upp en relativt oreglerad spelmarknad. Tidigare var det möjligt för alla spelbolag att rikta sig mot svenskar, vilket ansågs innebära en säkerhetsrisk för konsumenterna. Genom att införa en svensk spellicens, som samtliga online casinon måste besitta för att få operera i Sverige, satte man stopp för detta.

Sedan lagens införande har många spelbolag valt att ansöka om Spelinspektionens licens. Därav erbjuder den svenska spelmarknaden ett brett sortiment av nätcasinon med olika spel och villkor. Konkurrensen gör till exempel att det i dag går att hitta casinon med låg minsta insättning, då det ofta är efterfrågat av konsumenterna.

Säkerhetskrav som ska stärka konsumentskyddet
Spellagen innefattar en rad olika säkerhetskrav. Ett av de viktigaste stegen togs genom att upprätta tjänsten Spelpaus.se. På sajten, som är sammankopplad med samtliga svenska spelbolag, kan spelare som upplever problem stänga av sig själva från all form av spel om pengar.

Kopplingen till Spelpaus är en del i spelbolagens omsorgsplikt, som även innebär att de ska kräva att kunderna sätter egna insättningsgränser. Därtill ska varje nätcasino hjälpa konsumenterna till minskat spelande om det finns signaler som tyder på att spelandet börjar gå över styr. Utöver detta regleras även spelreklamen, i syfte att skydda problemspelare och att eliminera uppmanande till spel.

Lagen innefattar dessutom regler om att samtliga spelare måste legitimera sig, exempelvis via BankID. På så sätt ska varje spelbolag enkelt kunna se vem som spelar, för att hålla koll på personens spelvanor och säkerställa att denne är 18 år fyllda.

Med mål att minska det olicensierade spelandet
Säkerhetskraven kom till med huvudsyftet att staten ska tillskansa sig större kontroll över spelmarknaden, vilket gör att man har möjlighet att stärka konsumentskyddet samt att en del av spelintäkterna tillfaller staten. Men att skaffa sig full kontroll över svenskarnas spelvanor är nästintill en omöjlighet.
Casinon utan den svenska licensen finns nämligen fortfarande tillgängliga att besöka för svenska spelare, trots att de i regel inte är lika säkra som de inhemska motsvarigheterna. Detta är en av anledningarna till att spellagens faktiska effekt ibland ifrågasätts. Regeringen har som mål att spelandet hos utländska sidor ska minska, och de verkar hittills vara på rätt spår.

Utvärdering av spellagens effekt nu publicerad
För att följa upp och analysera spellagens effekter har förvaltningsmyndigheten Statskontoret fått i uppdrag av regeringen att genomföra en utvärdering av omregleringen. Utvärderingen har pågått mellan år 2018 och 2022, och nu har resultatet publicerats.

Statskontoret konstaterar i sin slutrapport att den viktigaste punkten att undersöka är statens kontroll över spelmarknaden. Här har man kommit fram till att effekterna är positiva – att staten numera har bättre kontroll än vad de hade år 2018 innan spellagen trädde i kraft. Detta visar sig bland annat i ett stärkt konsumentskydd och en ökad kanalisering.

Andelen spel hos svenska bolag ”ökat betydligt”
Kanalisering är ett begrepp som anger hur stor del av svenskarnas totala spelande som sker hos bolag med Spelinspektionens licens. Regeringen har som mål att kanaliseringsgraden ska vara minst 90%. I undersökningar presenterade av Spelinspektionen från år 2019 framgår att procentsatsen sjunkit under målet, men trenden verkar nu ha vänt.
I utvärderingens slutrapport menar man att kanaliseringsgraden ”ökat betydligt” sedan den nya regleringen infördes, vilket alltså innebär att fler spelare prioriterar de svenska spelsidorna. Statskontoret presenterar däremot inga konkreta siffror för den rådande kanaliseringsgraden.

Konsumentskyddet stärkt – men finns mer att göra
Även effekterna av säkerhetsåtgärderna uppges ha givit positiv effekt. Statskontoret menar att konsumentskyddet är starkare nu än för fyra år sedan, då åtgärderna ännu inte hade tagits i bruk. Men arbetet för en säkrare spelmarknad tar inte slut här.
Trots det stärkta skyddet menar man i utvärderingen att det går att göra mer för att minska problemspelandet i Sverige. Enligt Statskontoret krävs det mer kunskap om vad de olika åtgärderna inom omsorgsplikten ger för faktiskt effekt på spelarnas beteenden. Därtill eftersöker man en tydligare reglering för hur spelbolagen får behandla personuppgifter i syfte att motverka överdrivet spelande.

Bättre förutsättningar att nå regeringens mål
Arbetet med att göra den svenska spelmarknaden mer säker är ett ständigt pågående sådant. Statskontoret drar dock slutsatsen att marknaden fungerar bättre nu än år 2018, och att förutsättningarna för att nå regeringens mål om att marknaden ska vara under offentlig kontroll har förbättrats tack vare omregleringen.