Klik venligst
NATIVE 2020-11-26 KL. 09:58

Nya friskolan i Torekov lockar många Bjärefamiljer

Nya friskolan i Torekov lockar många Bjärefamiljer

Hela denna text är en annons från Stiftelsen Sankta Thora.


Intresset för Torekovs nya friskola är stort och den uttalade idrotts- och naturprofilen tycks vara något som många vårdnadshavare har väntat på. Sedan det offentliggjordes att Stiftelsen Sankta Thora planerar att starta en ny F-6 skola i Torekov har barn över hela kommunen anmält sitt intresse. Även familjer nu boendes i bl.a. Stockholm, London och Malmö har anmält sig då de planerar att flytta till Bjärehalvön.

Anledningen till att intresset varit så stort beror på att dagens föräldrar och vårdnadshavare är väl insatta i deras barns skolgång och vill välja den skola som de tror är bäst för sina barn, menar initiativtagaren Emma Toral.

I Nya Sandlyckeskolan ser de en pedagogisk profil som ligger helt rätt i tiden med sitt fokus på rörelse och idrott, natur och hållbarhet.

En unik skola på en unik plats
Skolans profil grundar sig på forskning kring barns utveckling och den säger att de barn som rör sig regelbundet och vars undervisning flyttar ut i naturen hanterar skolsituationen bättre samt uppnår bättre resultat. Kombinationen idrott och skola och mer utomhuspedagogik stärker och gynnar barns kunskapsutveckling och bidrar till en förbättrad inlärnings- och koncentrationsförmåga, förbättrad motorik, arbetsminne
och välmående.

Nya Sandlyckeskolan kommer att vara en skola i liten skala där närheten och tryggheten är värdebärare. Vårt fokus är den enskilde elevens framsteg, och med ett starkt engagemang kommer vi utmana och ge rätt stöd i syfte att eleven ska utvecklas till sitt bästa jag och att nå de uppsatta kunskapsmålen.

I Torekov har det bedrivits skolverksamhet sedan 1768 som sedan anpassats efter tidens gång. Nya Sandlyckeskolan är en skola i vår tid och med en ny unik profil välkomnar vi nu barn från hela Bjärehalvön för att fortsätta denna långa tradition.
Några vanliga frågor vi får:Kommer ni att erbjuda skolskjuts?
Ja, vi kommer att erbjuda skolskjuts för de elever som bor utom cykel- och gångavstånd till skolan.

Kommer ni att erbjuda fritidsverksamhet?
Ja, vi kommer att bedriva fritidsverksamhet anpassad efter elevernas åldrar. I samarbete med lokala föreningar kommer vi att erbjuda idrottsträningar och övriga fritidsaktiviteter för en aktiv och utvecklande fritid.

Kommer ni att ha behöriga lärare?
Vi kan garantera att vi kommer att ha engagerade, välutbildade och behöriga lärare, det ser vi som avgörande för att skapa kvalitet i utbildningen.

Hur många elever kommer ni att ha i varje klass?
Vi har som mål att erbjuda plast för 20 elever i varje klass. Vi ser 20 elever per klass som det optimala antalet för att se och tillgodose alla elevernas behov. Undervisning kommer även att ske över årskurserna för att lättare kunna stötta och utmana eleverna efter deras utvecklingsfas och inte enbart efter vilket år de är födda.

Vad är unikt med Nya Sandlyckeskolan?
- Vi erbjuder eleverna idrott och rörelse varje dag och möjlighet att från årskurs 4 fördjupa sig i en sport.
- Vi förlänger klassrummet och flyttar ut delar av undervisningen i naturen.
- Verksamheten grundar sig på aktuell och beprövad forskning.
- Drivs av en stiftelse vilket innebär kortare väg till beslut samt att allt överskott går tillbaka till eleverna.
- Vi arbetar över klasserna vilket innebär fler kompisar i olika åldrar samt att vi lättare kan ge rätt stöd till varje enskild elev.
Stiftelsen Sankta Thora grundades under våren 2019 med syfte att driva en skola i Torekov. Styrelsens ledamöter har stark anknytning till bygden och en bred kompetens för att bedriva verksamheten på bästa sätt. En pedagogisk ledningsgrupp kommer att tillsättas för att säkerhetsställa en uppdaterad och kvalitativ utbildning.

Allt går tillbaka till eleven
I och med att stiftelsen driver skolan finns det ingen ägare som tar ut vinst. Alla medel investeras i skolan och allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten och till elevernas utbildning.


Vad händer nu?
- Den 31 januari 2021 skickas ansökan in till skolinspektionen.
- Dialog kring förvärv av den nuvarande skolfastigheten i Torekov förs med Båstads kommun.
- Oktober 2021 får vi svar från skolinspektionen.
- Augusti 2022 planerar vi att öppna dörrarna till Nya Sandlyckeskolan.

Låter detta som en skola för er?
Anmäl ert intresse. Senast den 10 januari önskar vi få in de intresseanmälningar som ännu inte registrerats för att hinna få med dem i vår ansökan.

Er intresseanmälan är ej bindande och görs via vår hemsida nyasandlyckeskolan.se

Hela denna text är en annons från Stiftelsen Sankta Thora.