NATIVE 2022-05-15 KL. 09:00

Problemspelandet i Sverige har minskat

Av Joakim Ormsmarck

Den största utredningen till dags dato om omregleringen av den svenska spelmarknaden har landat. Och den visar att omregleringen inte haft “någon tydlig påverkan på omfattningen av spelproblem i befolkningen”.

Problemspelandet i Sverige har minskat

Omregleringen har lett till att konsumentskyddet på spelmarknaden har stärkts. Dessutom har andelen av svenskar, lokalt och nationellt, som spelar hos företag med licens i Sverige ökat avsevärt, menar utredningen. Det tyder på att de som spelar på, och för den som vill hitta de bästa, svenska online kasinona, är utbudet tillräckligt tillfredsställande för att inte gå till icke-licensierade operatörer. Samtidigt framhåller den statliga utredningen att omregleringen inte haft en direkt effekt för att minska det så kallade “problemspelandet. Andelen av befolkningen i Sverige som har eller riskerar att få spelproblem har nämligen minskat sett över längre tid; från 2,2 procent 2009 till 1,3 procent 2021.

Den svenska spelmarknaden fungerar bättre 2021 än 2018
Slutrapporten om omregleringens effekter på spelmarknaden har varit efterlängtad eftersom det fram tills nu inte funnits en helhetsbedömning av omregleringens effekter. Det är således en omfattande redogörelse från Statskontoret om situationen på spelmarknaden under 2018 till 2022.
Rapporten understryker och framhäver att omregleringen uppnått ett av det viktigaste huvudmålet med den. Det vill säga att spelmarknaden ska vara under offentlig kontroll, ha ett starkt konsumentskydd och värna intäkterna från spel till föreningslivet och staten. Dessutom har kanaliseringen, som nämnts, ökat, menar man. Det betyder att andelen svenskar som spelar hos företag med licens i Sverige stigit. Något staten är mån om eftersom det innebär mer skatt i Sverige, men också att staten får bättre möjligheter att motverka matchfixning och reglera innehållet i spelreklam.

Konsumentskyddet måste bli bättre
Omregleringen, menar utredarna, har lett till att konsumentskyddet har stärkt. De nya reglerna kräver att spelföretaget tar ansvar för sin marknadsföring och stipulerar en långtgående omsorgsplikt. Det sistnämnda betyder att spelföretagen måste ta ansvar för att motverka spelproblem bland sina kunder.
Trots konsumentskyddets krav menar utredarna att det behöver göras mer för att minska de negativa konsekvenserna av spelande. Därför framhåller man att det behövs mer kunskap i branschen om vilka åtgärder som faktiskt fungerar, och vad vissa åtgärder “för spelarens bästa” får för effekt på beteendet. Dessutom understryker man att det behövs en tydligare reglering av hur spelföretagen får behandla personuppgifter för att motverka överdrivet spelande.

Pandemin har inte påverkat spelproblemen
Problemspelande är ett samlingsbegrepp för personer som har spelproblem eller en förhöjd risk att få spelproblem. Utredningen ger vi handen att andelen problemspelande var samma år 2021 som år 2018, vilket var året innan den nya spellagen kom. Det betyder, i antal räknat, att ungefär 40,000 personer hade spelproblem och 65 000 personer hade en förhöjd risk för spelproblem förra året, det vill säga 2021.
Dessutom konstaterar utredningen att coronapandemin inte påverkat spelproblem hos den svenska befolkningen. Men för vissa personer med spelproblem har dock spelproblemen förvärrats till följd av pandemin. Samma logik gäller rörande andelen som spelar: svenskar spelar för mer pengar, men andelen som spelar har minskat. Totalt sett har dock antalet som spelar ökat. Om du vill hålla dig uppdaterad om lokala och regionala nyheter, läs mer här.