NATIVE 2022-06-22 KL. 12:00

Så många svenskar väljer ett casino utan svensk licens

Av Joakim Ormsmarck

Sveriges spellag har som huvudsyfte att stärka spelarnas säkerhet på online casinon. Men i en undersökning presenterad av SKOP uppges att 7 procent av svenska spelare spelat på casinon som inte har licens i Sverige. Och det kan vara fler än så.

Så många svenskar väljer ett casino utan svensk licens

Likt många av dagens hobbys och intressen har spel om pengar till stor del flyttat ut på internet. Många landbaserade casinon har tappat i antal besökare, och somliga har tvingats lägga ned, samtidigt som casinosidorna lockar mängder av spelare och växer i antal. Att spela online innebär ökad tillgänglighet, och därmed såg regeringen ett behov av att ”få ordning och reda på spelmarknaden”, som de själva uttrycker det på sin webbplats.

Åtgärden bestod i att införa en ny svensk spellag, som trädde i kraft den första januari 2019. Lagen säger att samtliga spelbolag i Sverige måste ansöka om och tilldelas Spelinspektionens licens. Denna innefattar en rad säkerhetskrav som bolagen måste följa, för att på så sätt stärka konsumentskyddet.

Trots spellagen – svenskar spelar på casino utan licens

Regeringen vill därav att svenska casinospelare ska välja de spelsidor som besitter den svenska licensen. Annars går de miste om spellagens säkerhetsaspekter. Men siffror från SKOP, som genomfört en undersökning på uppdrag av Spelinspektionen, visar att flertalet svenskar trots det fortsätter att spela på utländska casinon.

Runt om i världen finns mängder av spellicenser, och det är därför inte alla spelbolag som omfattas av den svenska. Dessa kallas, självförklarande nog, för casinon utan svensk licens och har andra regler att anpassa sig efter. Här kan du klicka för att läsa mer hos casinonutanlicens.nu, som förklarar hur dessa spelsidor fungerar.

7 procent uppger att de spelat på utländska casinon
Enligt SKOP:s undersökning, som baseras på intervjuer genomförda i november 2021 med omkring 1 600 svenskar, har cirka 53 procent spelat om pengar den senaste månaden. Därtill uppger 27 procent av samtliga tillfrågade att de spelar någon eller ett par gånger i veckan. Detta tyder på att spel om pengar är ett stort intresse bland många svenskar och den vanligaste anledningen till spel är för underhållningens skull, menar undersökningen.

SKOP och Spelinspektionen vill även ta reda på hur många som spelar utan svensk licens. Men man poängterar att resultatet, som var 1 procent, måste tolkas med stor försiktighet då endast 12 svarande ingår i kategorin. En tydligare bild ges i stället i en annan undersökning från Spelinspektionen publicerad tidigare samma år.

Här fick de tillfrågade personer som uppgett att de spelat under de senaste tre månaderna svara på huruvida de under samma tidsperiod spelat på ett casino utan svensk licens eller inte. Av de totalt cirka 1 000 tillfrågade svarade 7 procent ”ja”.

Det menas att det mestadels är män i åldrarna 18 till 29 som spelat på casino utan licens. De vanligaste spelformerna att spela hos utländska casinon är casinospel, som slotmaskiner och poker, och vadhållning på sport som inte är trav.

Kan vara fler som spelar på olicensierade sidor
Att 7 procent spelat på casino utan svensk licens är inom regeringens mål, som lyder att 90 procent av det totala spelandet ska ske på svenska sidor. Men värt att komma ihåg är att detta resultat endast mäter hur det sett ut under de senaste tre månaderna, och att det faktiskt kan vara fler som spelat på utländska casinon.

Detta inte minst då cirka 12 procent svarar att de inte vet om de spelat på ett på ett casino licenserat i annat land eller inte. Något som gör att den exakta andel spelare som spelat utan licens är svår att fastslå.

Att veta vilken licens ett spelbolag omfattas av visar sig vara svårt för många, då hela 86 procent menar att de inte vet hur man kan se om ett spelbolag har svensk eller utländsk licens.

Därtill får undersökningens intervjuobjekt svara på frågan om de kan tänka sig att spela på ett casino med licens i annat land. Här svarar 4 procent ”ja, absolut” och 16 procent ”ja, kanske”. Detta innebär alltså att totalt 20 procent av de som spelat det senaste året känner sig öppna för att spela på utländska casinon.

Skillnader mellan svenska och utländska spelsidor

Enligt spellagen får inga casinon utan licens verka i Sverige eller rikta sig mot svenskar. Däremot finns inget i lagen som säger att svenskar inte får uppsöka dessa sidor på egen hand. Det finns flertalet anledningar till att spelare väljer att göra just detta.

Ofta framhålls fler bonusar, inga krav på insättningsgränser och ingen koppling till avstängningsregistret Spelpaus som några av de vanligaste, då dessa är ett urval av de största skillnaderna mellan svenska och utländska spelsidor.

Regeringen vill att så många spelare som möjligt ska spela på svenska sidor, både för den säkerhet som garanteras och för att det innebär att statskassan fylls ut med mer skattepengar. Därför har man tidigare genomfört utvärderingar av 2019 års omreglering, för att ta reda på hur svensk spelmarknad kan bli ännu säkrare och eventuellt tilltala fler spelare. Detta innebär att det kan komma att upprättas fler krav på spelbolagen, vilket kan göra skillnaderna mellan svenska och utländska casinon än större.