NATIVE 2022-06-12 KL. 06:00

Svenska spelbolag omsatte 6,5 miljarder under första kvartalet

Av Joakim Ormsmarck


Den svenska spelmarknaden växer lavinartat och har gjort det under de senaste åren. Till viss del har pandemin gjort att allt fler spelare upptäckt plattformarna för spel om pengar som underhållningsmedel. Men även digitaliseringens framfart har gjort marknaden mer tillgänglig för fler personer.

Svenska spelbolag omsatte 6,5 miljarder under första kvartalet

Att spela om pengar går idag att göra via såväl dator som på surfplatta och mobil, vilket öppnat upp en för en betydligt större kundbas än tidigare. Spelbolagen optimerar sina sajter för att fungera på de olika enheterna och skapar en sömlös funktion som ger samma typ av upplevelse, oavsett hur och var man spelar ifrån.

Tekniken har även öppnat upp för allt fler aktörer på marknaden, och för spelare finns det idag en stor mängd spelsajter att välja mellan. Ett av de viktigare valen att göra är det mellan de licensierade och olicensierade spelbolagen. Läs mer om casinon utan licens i Sverige här om du vill fördjupa dig i hur de olika typerna av spelsajter fungerar.

Slopandet av monopolet har skapat en tuff marknad

Sedan monopolet kring spel om pengar avskaffades, i samband med den nya spellagen 2019, har den svenska spelmarknaden öppnat upp för internationella spelbolag. Men har samtidigt skapat en tuff kamp om de svenska kunderna.

Idag ställs det väldigt höga krav på de bolag som önskar gå under den svenska regleringen. Bland annat gäller ett stärkt konsumentskydd för att både öka den personliga säkerheten online och att minimera riskerna för spelmissbruk. Det gäller alltså att de licensierade spelbolagen följer de förhållningsregler som Spelinspektionen satt, för att skapa ett sundare förhållningssätt till spel bland sina kunder.

Inom detta regelverk krävs att spelbolagen följer ett antal spelansvarsåtgärder som bland annat innefattar åldersgränser om 18 år som lägst (förutom Casino Cosmopol där minimiåldern är 20 år för att beviljas inträde) samt möjligheten till självavstängning. Därtill gäller även strikta regler kring bonuserbjudanden samt omsorgsplikt för att säkerhetsställa att spelare med ett negativt spelbeteende fångas upp och följs upp med återkoppling.

Eftersom spelbolagen utanför den svenska regleringen inte har som krav att följa de inhemska reglerna kan dessa erbjuda fler, större och mer konkurrenskraftiga erbjudanden. Just bonuserbjudandena är något som under de senaste åren lockat tills sig allt fler svenska spelare.

Kampanjer för att minimera spel på casinon utanför Sverige
I kampen för att behålla de svenska spelarna hos de svenska spelbolagen har flera kampanjer från Spelinspektionen sjösatts. Däribland främjandet av självavstängningsfunktionen Spelpaus som finns till för spelare som vill minska sitt spelande eller behöver en paus från det, för att i längden kunna undvika ett eventuellt beroende eller missbruk.

Dels handlar kampanjen om att skapa en större förståelse kring tjänsten i sig, dels om att visa att det svenska konsumentskyddet är starkt. Idag är det närmare 70 procent av de som spelar online som faktiskt är medvetna om funktionen, men Spelinspektionen har ett mål om att dessa ska bli ännu fler. Och enligt den senaste statistiken är siffrorna på väg åt rätt håll.

Statistiken visar rörelse i rätt riktning
Under årets första kvartal omsatte spelbolagen med svensk licens 6,5 miljarder kronor, vilket tyder på att regleringens krav och funktioner är uppskattade bland spelarna. Men förutom att omsättningen ökat med 6 procent jämfört med samma kvartal 2021, så stärks även den positiva trenden för svenska casinon av Statskontorets slutrapport.

Rapporten, som presenterades i mars 2022, har haft som mål att sammanställa huruvida införandet av den nya spellagen varit lyckat eller inte. Bland annat har de centrala delarna av spellagen undersökts för att se om ett stärkt konsumentskydd gjort att fler svenskar valt de licensierade bolagen före de olicensierade. Något som visat sig i ett positivt resultat där närmare 92 procent av de svenska spelarna genomfört sitt spelande hos svensklicensierade bolag. Samma siffra var året dessförinnan nere på 70 procent.

Att siffran stigit visar tydligt att de nya ansvarsåtgärderna lett till en högre grad av kanalisering bland de svenska spelarna. Något som även tyder på att spelare i större utsträckning väljer spelbolag med större statlig kontroll.

Utvärderingen visar vidare att den statliga kontrollen skapat en bättre miljö för spelbolag vad gäller att enklare kunna hindra negativa spelbeteenden. Även detta styrks av statistiken, som visar att drygt 200 000 spelare fick återkoppling från spelbolagen under första och andra kvartalet 2021 på grund av sina förändrade spelbeteenden. Därtill visade sig 50 procent av dessa även minska sitt spelande.

Summering
Att både omsättningen och kanaliseringsgraden ökar kan påstås vara en positiv trend för det svenska spelväsendet och dess regleringar. Huruvida detta håller i sig eller inte återstår dock att se. Däremot visar spelarnas egna trender och beteenden att en större statlig kontroll faktiskt bidrar till ett sundare förhållningssätt till spel än om kontrollen varit minimal.