Efter en sommar med rekordmånga besökare görs nu nya investeringar på Norrviken. Det är entrén som ska byggas om för bättre genomströmning samt en butik. De två nya entrébyggnaderna kommer stärka den barockaxel som präglar Norrvikens trädgårdar.

– Grunden till detta projektet är att vi idag har en väldigt liten biljettkur. Det är varken trevligt ur arbetsmiljösynpunkt eller bra för att kunna ta hand om många besökare som kommer samtidigt, förklarar Camilla Berthilsson, VD på Norrviken.

Att stå och köa är inte vad Norrviken vill bjuda besökarna på.
– Nu när vi bygger om så kommer det att finnas två biljettluckor så vi kan öppna en extra när så behövs. Det kändes också naturligt att lägga till en butik som kan vara öppen när parken är stängd utanför säsongen.


Nya entrén och butiken.

Det som ska byggas är två små entrébyggnader som placeras på var sin sida om entrégrindarna och på det sättet stärker den barockaxel som Norrvikens trädgårdar planerats utifrån. Den södra sidan (vänster på bilden) kommer att innehålla entréluckan som används dagligen. Där kommer det att finnas personal hela tiden. Den sitter ihop med en butikslokal av växthuskaraktär.
– I butiken kommer det finnas heminredning, souvenirer, litteratur, redskap och lite växter. Dekoration och inspiration. Men det är ingen platsskola som någon påstod, säger Camilla.

Den norra byggnaden har också entrélucka som kompletterar under högsäsong. Där kommer också finnas ett eventkontor samt toaletter för besökare. Stilmässigt ska de hålla Norrvikenstandard.
– Det blir vitt tegel och skiffertak precis som på Villa Abelin. Mellan entrébyggnaderna blir det en växtpergola som binder ihop dem och som bildar portal in, förklarar Dag Thulin som arbetar med marknad och projekt på Backahill.

Den nya entrén ska börja byggas i oktober och förhoppningen är att den ska vara klar under senvåren 2021.
– Tyvärr kommer den inte bli klar till påsk, konstaterar Camilla.


Nuvarande entré.

Ett annat område som påfrestas av det stigande besökarantalet är parkeringen.
– Parkeringsytorna kommer att ses över, steg ett är att försöka effektivisera de ytorna som finns. Utan hänvisning parkerar besökare inte alltid helt optimalt, säger Camilla.

Pandemitider har gjort att besökarna har spridit ut sig under säsongen även om det vid tillfällen var många samtidigt. Nu vill Norrviken att ännu fler ska få möjligheten att njuta av trädgården innan vintern,
– Besökarantalet börjar minska och det märks att det är höst men vi har bestämt oss för att förlänga säsongen och ha öppet onsdag till söndag hela oktober ut. Sen är det bara helgerna i november, avslutar Camilla.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON
ILLUSTRATION: LINGHOFF ARKITEKT