NP Nilsson stängde sin butik i Förslöv i november 2019 och nu önskar de bygga bostäder på marken. Detta kräver ny detaljplan för området. Något som kommunen ställer sig positiva till.

Sedan 1972 har NP Nilsson bedrivit byggvaruhandel på fastigheten i Förslöv.
– Då det är allt svårare att bedriva handel på mindre orter beslutade vi att stänga butiken och vi vill nu utveckla fastigheten på bästa möjliga sätt, beskriver Viktoria Nidelius i ansökan om planbesked.

Läget där NP Nilssons butik ligger är centralt och omringat av bostäder. För att få en varierad bebyggelse bland villorna i området vill NPN utveckla fastigheten med attraktiva bostäder. De menar att utan järnvägen är fastigheten alltmer lämplig för denna typ av bebyggelse, då omgivande miljöer kommer att vara attraktiva att bo i närheten av. Det nya aktivitetsområdet kommer ligga granne med bostäderna, vilket kommer ge en trevlig känsla. Närheten till livsmedelsbutik, restauranger, skola, idrottsanläggning och tågstation ger en bra grund för blandade målgrupper.


En av skisserna på tänkbar byggnation.

Sedan järnvägen flyttades ut utanför Förslövs samhälle finns det kvar ett brett område som i dagsläget står outnyttjat. På respektive sida finns Ljungbyholmsvägen och Stationsvägen som tillsammans skapar ett brett gaturum. Sedan kommunen tog över marken har den till del asfalterats men för övrigt inte iordningställts för något ändamål. I granskningshandlingen till ny översiktsplan pekas området ut som en lämplig yta för aktivitetspark samt bostadsförtätning.


En av skisserna på tänkbar byggnation.

För att kunna bygga bostäder på NP Nilssons mark krävs en uppdatering av den aktuella detaljplanen. Då kommunen även vill utveckla kringliggande område föreslogs detta göras samtidigt. Kommunstyrelsen har beslutat om att förslag till detaljplan får upprättas.

För NP Nilssons del är det två typer av bostäder som de anser lämpar sig bäst på fastigheten. Det första är ”stadsvillor” som är attraktivt för befintligt äldre Förslövsbor som vill bo kvar i samhället så väl som den unga familjen eller studenten som flyttar hemifrån. Det ger många bostadsenheter, med fler våningar får man fin utsikt på de över planen och punkthus ger fint dagsljus i alla lägenheter.


En av skisserna på tänkbar byggnation av lägenheter.

Deras andra förslag är radhus, där två olika alternativ presenterats. Även denna typ av bostad är attraktiv för äldre Förslövsbor som vill bo kvar i samhället, för familjer samt för någon som vill ha sitt eget men inte för mycket att sköta. Det blir bra storlek på tomterna med en lagom boarea som passar många. Ett alternativ till villa som blir billigare.
– Vi ser verkligen fram emot detta projekt och att få vara med och vidareutveckla Förslöv, meddelar Viktoria Nidelius.

TEXT: PETER JAKOBSSON