Våren är här, då uppmanar NSVA att välja biltvätten när du ska tvätta bilen. Att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten förstör vår närmiljö. Vattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna som leds direkt ut i närliggande vattendrag.

Svenskarna tvättar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av biltvättarna sker direkt på gatan. En vanlig myt är att det är lugnt att tvätta bilen på gatan om man använder miljömärkta bilvårdsprodukter, men det är inte sant. Smutsen från våra bilar innehåller olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester som leds ut i närliggande bäck, å, sjö eller hav. Dagvattensystemet är inte utformat för att rena förorenat vatten. Det är till för att leda bort nederbörd så att det inte ska bli översvämningar. Därför renas det inte på reningsverk.
– Det smutsiga vattnet från biltvättar innehåller ämnen som är skadliga för både oss och miljön. Dessa ämnen hamnar i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller i badvattnet där vi badar, säger Pär Gustafsson, chef för avdelningen Avloppsrening på NSVA.

TEXT: PETER JAKOBSSON