I månader har rekryteringsprocessen pågått för att hitta en ny kommunchef till Båstads kommun efter att Katarina Pelin meddelade sin avgång. Nu är nya kommunchefen utsedd, det blev Kristina Geiger som tillträder i september. Vi ställde några frågor till henne.

Redan i januari meddelade Katarina Pelin att hon skulle sluta sin tjänst som kommunchef i Båstads kommun efter tre år för att börja som förbundsdirektör på VA Syd i Malmö. I påsk lämnade hon tjänsten och sedan dess har Jan Berhardsson, chef för Teknik och service, varit tillförordnad kommunchef. Den nya kommunchefen är nu utsedd och heter Kristina Geiger, 51 år nuvarande boende i Järna söder om Stockholm.

Kristina är nationalekonom och har lång erfarenhet av politiskt styrda verksamheter. Närmast kommer hon ifrån Konkurrensverket där hon sedan 2010 arbetat som ställföreträdande generaldirektör och administrativ chef.

Efter utbildningen på Stockholms universitet har Kristina bland annat varit administrativ chef på Karolinska Institutet samt departementssekreterare på regeringskansliet. Under fem år arbetade hon i Bryssel, som nationell expert, varav fyra år på Europeiska kommissionen och ett år vid Europaparlamentets budgetkontrollutskott. Hon har även arbetat som föredragande vid EU nämnden på Riksdagen och dess för innan som ekonom på AMS, Riksförsäkringsverket och Stockholms läns landsting.

Kristina har god kunskap och stort intresse för samhällsfrågor och tycker att det roligaste med att vara chef är att kunna ge medarbetare möjlighet att utvecklas och trivas i arbetet. Fritiden ägnar hon åt att resa för att se och uppleva andra kulturer och platser men också åt att vara ute i naturen samt att umgås med familj och vänner.

Bjäre NU fick tag i Kristina och ställde några frågor precis innan hon skulle åka till Österrike på en tidig semester och vandra i bergen.

Vad har du för relation till Båstad?
– Jag har ingen relation i meningen att jag inte är härifrån och har inga släktingar här. Mitt första besök på Bjärehalvön var med dåvarande näringsminister Björn Rosengren efter Hallandsåskatastrofen. Jag började som myndighetshandläggare för Banverket precis efter att det hade inträffat. Det var en omtumlande upplevelse att besöka tunneln när vattnet välde in och träffa alla oroliga människor.

Vad fick dig att söka jobbet som kommunchef i Båstad?
– Jag var på en konferens här för ungefär ett år sedan och slogs återigen hur vacker landskapet är. På konferensen höll Katarina Pelin ett anförande om kommunen och jag satt då och tänkte vilket roligt jobb det måste vara att vara kommunchef här. Några månader efteråt såg jag till min glädje att tjänsten var ledig och vilket gjorde att jag genast sökte den.

Vad ser du för styrkor och utmaningar för Båstads kommun?
– Båstad och Bjärehalvön är välkänt både i Sverige och utomlands. Styrkorna är otroligt vackert landskap kombinerat med många sport och kulturevenemang under sommarmånaderna. Utmaningen är att ha en väl fungerande kommunal service när antalet människor som vistas i kommunen fluktuerar mycket mellan sommar och vinter.

Kommer du bosätta dig i kommunen?
– Ja, men jag vet ännu inte var. Jag letar bostad nu.

Något annat du vill framföra till Båstadborna?
– För att öka min kunskap om Båstad håller jag på och läser om Båstads historia samt försöker sätta mig in i så mycket material som möjligt. Jag ser fram emot att träffa både medarbetare, kommuninvånare och näringsliv när jag tillträtt.

Hur blir du som kommunchef?
– Jag ser att min uppgift som kommunchef är att se till att förvaltningen fungerar effektivt och att politikerna får det underlag de behöver för att kunna ta de beslut som är bäst för kommunen. Alla som arbetar i kommunen ska trivas att gå till arbetet, vara stolta över att de arbetar för kommunen och känna att de gör ett bra arbete. Jag kommer att arbeta på att förbättra förtroendet mellan de förtroendevalda och anställda, så att kommunen blir en ännu bättre plats att bo och verka i.

TEXT: Peter Jakobsson
FOTO: Peter Jakobsson, Andreas Eklund