Ny kommunchef via omröstning

1717

Som första kommun i modern tid har Båstad, på kommunfullmäktige i veckan, tagit beslutet att arrangera en folkomröstning för att rekrytera en ny kommunchef. Ett grepp som tidigare bara testats i finska Uleåborg samt i en del forna baltstater, men som nu alltså även har kommit till Båstad.

Kommunfullmäktige har beslutat att nomineringen till den nya tjänsten skall påbörjas snarast och att denna ska ske via kommunens nya hemsida. Man kan nominera sig själv, alternativt kan någon annan nominera dig. Dock krävs en bekräftelse via bank-id innan en person bli registrerad som kandidat.
I beslutet går att läsa att ”i de studier som gjordes i vår finska vänort Oulo (Uleåborg med svensk stavning) visade det sig att flertalet kandidaterna var så kallade practical jokes vilket försvårade arbetet, därav förespråkar utredningen att legitimering sker innan den blir den blir officiell”.

I en kommentar menar Wo Bendt, Båstads nyligen rekryterade rekryteringskonsult, att detta är ett nytt friskt grepp som, vad hon kunnat läsa sig till, inte gjorts i Sverige sedan byalagens tid på sent 1800-tal.
– Båstad ska vara en kommun i framkant och med denna form av nominering kommer vi att få helt andra kandidater än via traditionella rekryteringsfirmor. Jag vill uppmana alla invånare med intresse för kommunen att anmäla sig, ju fler vi är desto roligare blir det. Vi har testat klassisk rekrytering tidigare med blandat resultat så jag tror stenhårt på detta. Varför skulle vi inte kunna rekrytera en kommunchef på samma sätt som vi gör inom politiken? Det blir egentligen ingen skillnad.

I skrivande stund är den nya hemsidan fortfarande inte uppe men inom kort ska alla som vill kunna nominera antingen sig själv eller någon annan på bastad.se/nykommunchef. Det som krävs är fullständiga personuppgifter, två nytagna bilder i olika situationer varav gärna en i Båstadmiljö, samt en anmälningsavgift på 1450 kronor som ska täcka kommunens merkostnader.
– Dessa 1450 kronor täcker kostnaden för rekryteringen som vi ser det och med tanke på vilken lön den slutliga vinnaren får är det småpengar, kommenterar Wo Bendt. Båstad har en ansträngd budget redan och en rekrytering som denna kommer alltid olämpligt. Nu får vi en möjlighet att skapa ett jippo kring det och samtidigt kanske till och med få in några kronor.