I Badhusparken är det just nu ett mindre markområde som är avspärrat. En bit av gräsmattan har tagits bort och marken bearbetats. I januari planeras ett nytt konstverk, Eriks hörna, att invigas.

Det är Båstad tennis och hotell AB som ges möjlighet att iordningställa marken och uppföra en konstnärlig utsmyckning på platsen. Hotellbolaget står för samtliga kostnader kopplade till uppförandet av verket, samt ansvarar för och bekostar drift och underhåll av den upplåtna marken.

Marken arrenderar de av kommunen i ett avtal som initialt sträcker sig 25 år. Gustav Kraitz har kontaktats för att formge och skapa utsmyckningen som ska försköna området, samtidigt som man uppmärksammar Erik Paulssons långa entreprenörskap och hur han genom sitt engagemang bidragit till att utveckla Båstad och Bjäre halvön.
– Det är en hyllning till Erik och allt han gjort för Båstad. Många vet om alla saker Erik gjort men det finns säkert en del som inte vet. Vi var ett gäng som ville uppmärksamma honom och har nu fått till detta, säger Lasse Henningsson som är en av initiativtagarna till projektet.

Det kommer bli en sittplats med bänkar och en skulptur i mitten som symboliserar lite av allt det som Erik gjort för Båstad.

Förhoppningen är att den ska bli klar till 23 januari 2021.

Text & foto: Peter Jakobsson