Klik venligst
ÖSTRA KARUP 2022-05-22 KL. 06:00

Åsens ödetorp ska kartläggas av ungdomar

Av Carina Nilsson

På Hallandsåsen finns det rester av 135 ödetorp. Dessa ska nu prickas in med koordinater på digitala kartor. Jobbet ska göras av ungdomar som får sommarjobb.

– Vi är själva alldeles för gamla för att springa runt i terrängen, säger Bengt Bengtsson från Östra Karups minnesvårdsförening.

Åsens ödetorp ska kartläggas av ungdomar
Ingvar Ahlström och Bengt Bengtsson från Östra Karups minnesvårdsförening vill att kartorna över gamla torp ska digitaliseras. Foto: Carina Nilsson

Östra Karup tillhör visserligen Skåne län, men det ligger också i Hallands landskap. Därför tillhör Östra Karups minnesvårdsförening
Halländska hembygdsrörelsen som nyligen beviljades pengar av länsstyrelsen för att göra en gps- kartläggning av de platser där det en gång har legat gamla torp och stugor.

– Föreningen har en gång i tiden gjort en sammanställning av 135 gamla torp och stugor som funnits i Östra Karup. Det hela sammanställdes i en skrift av Stig Edenfur, säger Ingvar Ahlström som är ordförande i minnesföreningen.

I skriften finns också flera berättelser om de personer som levde ute i backstugor och torp.


Idag finns det skyltar på platserna där de gamla torpen låg, i framtiden kanske det blir skyltar med QR-koder också. Foto: Carina Nilsson


– Det berättas om Lille Måns Pålsson, som han kallades, att när han och hustrun hade gift sig var de så fattiga att Måns fick ge sig ut och tälja skedar av trä som de skulle ha till soppan som skulle serveras efter bröllopet. Det var nog inte alltid så lätt förr i världen, konstaterar Bengt Bengtsson som gärna berättar om livet förr på åsen:

– Det är en fantastisk källa att ösa ur rent historiskt. Här i gränslandet mellan Sverige och Danmark, med snapphanar och rövare på åsen, har det hänt hur mycket som helst.

De 135 torpen som finns omnämnda i skriften finns utmärkta på en fysisk karta och de har även försetts med en stolpe där det står namn och årtal.


I minnesvårdsföreningens skrift finns torpen och dess invånare dokumenterade. Foto: Carina Nilsson


– Vissa ligger utmed en väg, medan andra platser ligger långt ute i terrängen. Ibland syns inte skylten så tydligt, men det kan finnas andra saker som minner om hus och gårdar. Det kan vara trädgårdsblommor som slår ut vid den här årstiden eller äppelträd som blommar eller kanske en gammal husgrund, säger Ingvar Ahlström.

– Det är därför vi behöver ungdomar med pigga, starka ben som dessutom är bra på den digitala tekniken. Vi kanske också kan få upp skyltar med QR-koder så att de som passerar förbi kan få information om livet på åsen förr. En del av platserna ligger utmed Skåneleden exempelvis, säger Bengt Bengtsson.

Både Ingvar och Bengt tycker det är viktigt att dokumentera livet förr.

– Plötsligt en dag kommer man på att det finns ingen av de äldre kvar som minns hur det var och man tänker ”varför frågade jag inte?” Därför känner vi att det är viktigt att dokumentera och bevara kunskapen till eftervärlden. Genom att digitalisera den kan vi också göra den tillgänglig för fler, säger de.