ÖSTRA KARUP 2022-08-25 KL. 13:00

Båstad ska få fler billiga lägenheter

Av Carina Nilsson

Kommunstyrelsen i Båstad har nu godkänt köpeavtalet för den sista etappen av Heden i Hemmeslöv, där företaget Inkluderande fastigheter vill bygga 80 billiga hyresrätter.

Båstad ska få fler billiga lägenheter
Företaget Inkluderande fastigheter har sökt bygglov för lägenheter på Heden. Foto: Arkiv

Köpet ger kommunen cirka 7,7 miljoner kronor i intäkter. Men det kommer också att innebära att kommunen får hyresrätter av olika storlek och till en hyra som är lägre än vanliga nyproducerade lägenheter om allt i projektet går i lås.

– Det var ett av de krav vi ställde eftersom vi ser att bostadsmarknaden i Båstad behöver kompletteras med bostäder som har lägre hyra. Som förslaget ser ut så ligger hyresnivån lägre, men det är också något vi kommer att följa upp, säger Susanna Almqvist som är exploateringsingenjör i Båstads kommun.

För att få ner hyran jobbar företaget bland annat med energieffektivitet.

– De satsar också mycket på utemiljön och att den ska fylla en social funktion, säger Susanna Almqvist.

Området, som ligger precis på gränsen till Laholms kommun, blir den fjärde och sista etappen av Heden som bebyggs.