Klik venligst
ÖSTRA KARUP 2024-04-21 KL. 06:08

Barn i Hemmeslöv ställer krav med teckningar

Av Carina Nilsson

När blir det en trottoar eller en gång- och cykelväg längs med sista biten på Norra vägen fram till Inre Kustvägen?
Det undrar fyra barn i området som har skrivit ett brev till kommunen i frågan.

Barn i Hemmeslöv ställer krav med teckningar
Aditi Holmgren, Niklas Johansson och Andreas Bertilsson med barnen Joel, Nova, Linnea och Lukas vid sträckan på Norra vägen som saknar gång- och cykelväg samt trottoar. Foto: Carina Nilsson

Längs Norra vägen i Hemmeslöv finns en sträcka på några hundra meter mellan campingen och de nybyggda villaområdena där det saknas såväl trottoar som gång- och cykelväg.

Det tycker Linnea, Joel, Nova och Lukas är dåligt. De bor i området tillsammans med sina föräldrar Andreas Bertilsson och Aditi Holmgren samt Niklas Johansson.

– Bilarna kör väldigt fort och det finns inga gatlampor, säger Linnea.

– Det är läskigt när bilarna kör så fort, säger Lukas.

Familjerna använder ofta vägsträckan för att komma till campingen och lekplatsen som finns där.

Nova, Linnea, Lukas och Joel gillar att cykla men inte på Norra vägen där många bilister kör fort. Foto: Carina Nilsson

– Under påskhelgen var det väldigt mycket trafik där och vi började prata om det här. Då tyckte barnen själva att de skulle skriva ett brev till kommunen om vägen, säger Andreas Bertilsson.

På kuvertet skrev de: till bästa kommun från fyra barn. Inuti brevet fanns en teckning där barnen ritat och skriver att de vill ha en trottoar så att de slipper cykla i gräset och i hålen på kanten av vägen.

– Vi håller såklart med barnen om att något behöver göras. Hastigheten är 70 på sträckan och det finns fina gång- och cykelvägar till Båstad, Skummeslöv och även till Laholm, men den här sträckan har man liksom glömt, säger Andreas Bertilsson.

– Det är också många som rider här, och det finns väldigt många barn i området, samt campinggästerna på sommaren. Det är stor risk att det händer en olycka, säger Niklas Johansson.

Aditi Holmgren, Andreas Bertilsson och Niklas Johansson vill att kommunen höjer säkerheten på delar av Norra vägen i Hemmeslöv. Foto: Carina Nilsson

Jan Bernhardsson som är chef för teknik och service på Båstads kommun håller med om att trafiksituationen inte är bra idag.

– Det har tillkommit väldigt mycket mer människor och trafik sedan området byggdes ut. Men vägen ingår inte i detaljplanen för området, därför får vi göra en separat lösning för den, säger han.

Kommunen har nu en plan för att bygga en gång- och cykelväg ända ut till Inre Kustvägen och därmed knyta ihop nätet för gång- och cykelvägar i området.

Barnens teckning till kommunen. Foto: Privat

– Kommunen har gjort en överenskommelse med vägföreningen som är väghållare för Norra vägen idag och det finns pengar avsatta i budget för detta. Men det krävs också en överenskommelse med en privat markägare.

– Vi hoppas att den ska vara klar vid halvårsskiftet och att vi kan projektera och genomföra arbetet därefter. I bästa fall skulle det kunna vara klart en bit in på nästa år, säger Jan Bernhardsson.