Klik venligst
ÖSTRA KARUP 2022-10-10 KL. 10:00

BP vill bygga solcellspark vid Östra Karup

Av Carina Nilsson

Området runt vattentäkten i Eskilstorp utanför Östra Karup skulle kunna vara en lämplig plats för en solcellspark. Det anser Bjärepartiet (BP) som har lämnat in en motion i ärendet.

BP vill bygga solcellspark vid Östra Karup
Bjärepartiet vill skapa en kommunal solcellspark vid vattentäkten i Eskilstorp. Foto: Bildbyrån

Området runt kommunens vattentäkt i Eskilstorp är cirka tio hektar stort. Men det finns många restriktioner för markanvändningen för att skydda grundvattentäkten.

– Man får till exempel inte gödsla eller använda bekämpningsmedel. Så det är en improduktiv mark där vi tycker att det vore ypperligt att placera en solcellspark, eftersom det inte verkar vara något som skadar grundvattnet, säger Bo Wendt som har författat motionen men han betonar att det är många i partiet som står bakom den.

Länsstyrelsen i Skåne har tidigare sagt nej till flera solcellsparker med motiveringen att de vill skydda jordbruksmarken.

– Därför gäller det att hitta mark där man av olika anledningar inte kan odla. Marken på Bjäre är också dyr så därför tycker vi inte man kan ta tomt- eller industrimark i anspråk för detta. Men området runt vattentäkten hade passat ypperligt, säger han.

Bo Wendt anser att det är viktigt att kommunen kan producera el och att man bidrar till ett fossilfritt samhälle.

– Det ligger i tiden, både med tanke på klimatet, miljön och de höga energipriserna.

Han hoppas nu att kommunfullmäktige tar upp motionen vid sitt nästa sammanträde och att ledamöterna ställer sig bakom motionen.

– I så fall går den vidare till tjänstemännen som får utreda förslaget och därefter tillbaka till fullmäktige där den antingen får bifall eller avslag. Men vi tror på idén och hoppas att den kan gå att genomföra, säger han.