ÖSTRA KARUP 2022-06-11 KL. 06:00

Byar kan knytas ihop efter 40 års kamp

Av Carina Nilsson

Arbetet med en cykelväg mellan Hasslöv och Östra Karup kan starta redan 2023. Trafikverket ska då utse en projektledare som ska sätta igång arbetet med att specificera tid, kostnad och innehåll för projektet.

– Är detta sant är det dags att öppna champagnekorkarna, säger Bo Tengqvist (S) som har kämpat för gc- vägen i 40 år.

Byar kan knytas ihop efter 40 års kamp
Bo Tengqvist gläds åt att Trafikverket tänker utse en projektledare under 2023. Foto: Carina Nilsson

I år är det 40 år sedan kampen för en cykelväg mellan Hasslöv och Östra Karup startade. Bo Tengqvist var en av dem som var med från början.

– Jag jobbade då som lärare och rektor i Östra Karup och det var många barn som tränade fotboll i Hasslöv. Men ungarna kunde inte cykla till träningarna trots att det bara är ett par kilometer, utan föräldrarna fick skjutsa dem. Vägen var för farlig redan då – den är smal och hårt trafikerad. Det finns dessutom backkrön som skymmer sikten helt på ett par ställen och många kör fort, säger Bo.

Bo Tengqvist är numera socialdemokratisk politiker i Laholms kommun och i den rollen har han fortsatta att engagera sig i frågan. Även Hasslövs byalag har under flera års tid cyklat den aktuella sträckan för att väcka uppmärksamhet i frågan.

– Det är märkligt och orättvist mot Hasslövsborna att det har tagit så lång tid. Jag bor själv i Skummeslöv och här tillkom det plötsligt cykelvägar på flera platser när byggandet tog fart vid kusten. Snabbt gick det också. Men jag tycker att hela kommunen måste leva, och vi ska ha bra vägar även på landsbygden.


Byalaget i Hasslöv har med berått mod gett sig ut med cyklar på sträckan mellan Hasslöv och Östra Karup. Foto: Arkivbild


Nu ser det dock ut som att saker är på väg att hända. Kristoffer Persson som är åtgärdsplanerare på Trafikverket berättar att en projektledare ska utses nästa år.

– Projektledaren börjar med att specificera tid, kostnad och innehåll, en så kallad TKI-säkring. Därefter kan arbetet med att ta fram en vägplan starta, säger han.

I vägplanen ska det framgå hur vägen ska utformas, vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas samt vilken mark som behöver tas i anspråk för vägprojektet. Det ska också hållas samråd.

– Den planerade cykelvägen ska knytas samman med den befintliga gång- och cykelvägen vid Viktor Ewalds väg i Östra Karup. Placeringen av vägen är inte beslutad än, utan kommer att slås fast i vägplanen, säger Kristoffer Persson.


En ny cykelväg ska anslutas till den befintliga vid Viktor Ewalds väg i Östra Karup. Foto: Carina Nilsson


Han tror att cykelvägen kan bli klar tidigast 2026.

– I den här typen av projekt finns det flera risker som kan bidra till tidsförskjutningar och det ska tas med i projektets riskanalys. Däremot är det för tidigt att säga något om vad projektet skulle komma att kosta, säger han.

Bo Tengqvist gläds åt att arbetet äntligen ska sätta igång på Trafikverket.

– Vi politiker ska ju göra bra saker och detta är verkligen en bra sak. Jag vågar knappt tro att det är sant efter alla dessa år, men det är oerhört goda nyheter. Det kommer att bli ett lyft för Hasslöv, och tänk vilken vacker cykelväg det skulle bli, säger han och fortsätter:

– Nu hoppas jag bara att detta håller så att jag får uppleva cykelvägen själv innan jag ramlar av pinnen.