Klik venligst
ÖSTRA KARUP 2024-03-22 KL. 05:50

Byaråd och SPF: Vi behöver fler bussturer

Av Carina Nilsson

Östra Karups byaråd och SPF seniorerna i Östra Karup gör nu gemensam sak och kräver bättre busstrafik till och från byn.
– Det är jättefint att vi äldre får busskort av kommunen men att bo i Östra Karup utan bil är nästan omöjligt, säger Karin Wilson från SPF.

Byaråd och SPF: Vi behöver fler bussturer
Bengt Bengtsson, Per-Olof Ohlsson och Karin Wilson från Östra Karups byaråd och SPF vill se fler bussar till och från byn för att äldre ska kunna bo kvar. Foto: Carina Nilsson

Karin Wilson är sekreterare i SPF i Östra Karup och Per-Olof Ohlsson är ordförande. Tillsammans med Bengt Bengtsson, som är ordförande i byarådet, vill de sätta fokus på svårigheterna med att bo i byn om man inte själv har körkort eller bil.

– Vi får väldigt många frågor från byborna och många vill att kollektivtrafiken blir bättre. Befolkningen har ökat stort i Östra Karup det senaste decenniet, det har byggts många hus och nya hyresrätter, och det är väldigt fint att bo här. Men har man ingen bil blir det svårt att klara sig, säger Karin Wilson.

Till och från Östra Karup går det två busslinjer. Den ena, 226, körs av Hallandstrafiken och den andra, 525, körs av Skånetrafiken.

– Här går bussar men alldeles för få. Den ena linjen är helt anpassad efter skolungdomar och den andra har ett uppehåll på över fem timmar mitt på dagen. Hur ska man då kunna ta bussen för att handla, gå på läkarbesök och annat. Busstiderna stämmer dessutom dåligt med tågtiderna, säger Bengt Bengtsson.

Bengt Bengtsson, Per-Olof Ohlsson och Karin Wilson från byarådet och SPF vill se fler turer till och från Östra Karup. Foto: Carina Nilsson

Karin, Bengt och Per-Olof har lyft frågan flera gånger de senaste åren, bland annat i brev till kommunstyrelsen. Karin har även lyft det i träffarna med KPR, kommunala pensionärsrådet och senast när det gällde kommunens bostadspolitiska program.

– Där har jag även tagit upp vårt äldreboende i Östra Karup och betydelsen av kollektivtrafik för att det ska fungera. Anställda behöver ta sig till och från jobbet och många äldre behöver hälsa på sina anhöriga på Åsliden. På helgerna går det inga bussar alls till och från byn, säger Karin.

Samtliga tycker också att man borde ta mer hänsyn till att Östra Karup är en by som lever året runt.

– I Torekov har man ökat möjligheterna att åka buss, men det är väldigt få som bor där hela året, säger Per-Olof.

Båstads kommunråd Johan Olsson Swanstein (M) säger att frågan om kollektivtrafiken i kommunen främst ligger hos Skånetrafiken.

Kommunråd Johan Olsson Swanstein (M) berättar att kommunen har försökt få upp basutbudet i kollektivtrafiken genom att lägga pengar på busskort för att få fler att åka kollektivt. Foto: Arkiv

– Våra tjänstemän har regelbundna träffar med Skånetrafiken och lyfter kommunens perspektiv och allt som har hänt de senaste åren. Vi har våra nybyggarområden: Förslöv, Hemmeslöv och Östra Karup där det har vuxit jättemycket. Vi har också järnvägsstationer i Förslöv och Hemmeslöv, och det är väldigt viktigt att människor kan komma till och från dem, säger han.

Kommunen har satsat på gratis busskort för ungdomar och äldre i syfte att få fler att åka kollektivt.

– Vi har lagt pengar på detta för att få upp basutbudet i kollektivtrafiken och få fler att vänja sig vid att resa kollektivt. Jag tycker att kommunen har tagit sitt ansvar för att vi ska få till ett underlag för resandet, men det är Skånetrafiken som planerar och styr kollektivtrafiken, säger Johan Olsson Swanstein.

Kristian Ördell är presskommunikatör på Skånetrafiken.

Kristian Ördell som är presskommunikatör för Skånetrafiken säger att Östra Karup med 900 invånare ligger precis under nästa nivå för kollektivtrafiken.

– Jag kan förstå att invånarna i det här fallet, men vi måste ju sätta en gräns någonstans. Skulle Östra Karup komma över 1000 invånare så kommer de upp ett steg i det system vi har. Annars får man diskutera med kommunen om extra trafik men det kräver i så fall att kommunen är med och finansierar, säger han och fortsätter:

– Allmänheten är alltid välkomna att höra av sig till vår kundtjänst. Många förändringar börjar med ett förslag från invånarna själva.