ÖSTRA KARUP 2023-08-29 KL. 06:00

De vill bygga ny mobilmast i Hemmeslöv

Av Carina Nilsson

Telekomföretaget Cellnex vill bygga en 36 meter hög mobilmast med tillhörande teknikbod i Hemmeslöv, för att förbättra mobilnätet i området. Företaget har skickat in en ansökan om bygglov och ärendet är just nu ute på grannehörande.

De vill bygga ny mobilmast i Hemmeslöv
Telekomföretaget Cellnex vill sätta upp en 36 meter hög mobilmast i Hemmeslöv, vid pilen i mitten av kartan. Bild: Cellnex

Mobilmasten ska placeras på kommunal mark som har fastighetsbeteckningen Hemmeslöv 10:10.

Fastigheten består av ett grönområde, så kallad allmän platsmark, som ligger mitt emellan två bostadsområden i närheten av Hedvägen och Vildapelvägen. Den ligger också nära ett skogsområde som gränsar till naturreservatet Skummeslöv södra samt ett obebyggt område i Hemmeslöv.

– Vi vet att det finns ett behov av bättre mobiltäckning vid kusten och har fått en förfrågan från Cellnex om att sätta upp en mobilmast i det här området, säger Jan Bernhardsson som är chef för teknik och service på Båstads kommun.

Staffan Lindbäck är vd på Cellnex. Han berättar att det är vanligt att man behöver förbättra mobiltäckningen i ett område.

– Just här finns det en kapacitetsbrist i mobilnätet och det kan finnas olika anledningar till det. Det har tillkommit fler användare i området och vi använder också mer data över tid, man kanske tittar på Netflix i telefonen eller liknande. I det här området ökar mobilanvändningen också under sommaren, säger han.

Sammantaget såg företaget en möjlighet att sätta upp en mast av modellen Monopol. De kommer att arrendera marken av kommunen och hyr därefter ut platser i masten till olika teleoperatörer.

– Själva masten är en smäcker modell som blir mer som en stolpe än ett torn, säger Staffan Lindbäck.

Om den nya masten byggs så räknar han med att området kommer att få en mycket bra mobiltäckning för både 4G och 5G.

– Generellt sett är 5G en kraftfullare och snabbare teknik men vi räknar med att det blir bra täckning för båda. Det kan förstås komma enstaka dagar när det är våldsamt mycket folk då det går lite långsammare, men jag tror ändå inte det kommer att upplevas som långsamt, säger Staffan Lindbäck.

Hur lång tid det kommer att ta innan de kan bygga beror på hur fort processen går.

– Först och främst behöver vi få bygglov. Vi tycker att platsen är väl vald men det kan naturligtvis finnas saker som vi inte har tänkt på som kan komma fram i ett överklagande. Sedan behövs det elanslutning och andra tillstånd så det är väldigt svårt att svara på hur lång tid det tar, säger Staffan Lindbäck.

Grannehörandet pågår till och med den 10 september, därefter ska en bygglovshandläggare bedöma ärendet.