Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
ÖSTRA KARUP 2021-09-12 KL. 14:00

Elever får hjälp med sina läxor

Av Peter Jakobsson

I över två år har organisationen Drivkraft bedrivit läxhjälp och mentorsverksamhet på Bjäre. Detta har mest riktats till högstadieelever. Nu ska sexorna i Östra Karup få möjligheten till Drivkrafts läxhjälp, en förberedelse inför högstadiet.
För att klara skolarbetet kan vissa elever behöva lite extra stöd med läxor och studier inför prov. Andra elever passar på att göra läxorna i en lugn miljö som kanske inte finns utanför skolan. Detta ges möjlighet till när Drivkraft bedriver läxhjälp. Nu ska eleverna i sexan på Östra Karups skola få möjlighet till detta.

Elever får hjälp med sina läxor

– Drivkraft växer åt alla håll just nu, det är flera nya projekt på gång. Läxhjälp har vi i kommunens båda högstadieskolor redan så detta var ett naturligt steg, förklarar Katarina Thorstensson projektledare på Drivkraft Båstad.

Från Östra Karups skola ställer de sig positiva till initiativet.
– Vi har haft svårt att erbjuda läxhjälp från skolan till sexorna eftersom de har långa dagar alla dagar vilket blir en utmaning med skolbussar och tider. Men vi ser fram mot detta försök med Drivkraft. En förberedelse inför högstadiet där de kan fortsätta ta del av läxhjälpen, säger Susanne Kaczmarek som är rektor på Östra Karups skola.

I dagsläget är det 35 elever i sexan på Östra Karups skola. Runt 10 av dem har anmält intresse för att var med på läxhjälpen. Eleverna kan inte komma och gå som de gör på högstadiets läxhjälp utan sexorna får anmäla sig för en termin i taget och ska då vara med.
– Eleverna var intresserade och vi hoppas det ska fungera bra. Det blir spännande att se, säger Susanne.


Katarina Thorstensson, projektledare Drivkraft Båstad står här bredvid Susanne Kaczmarek, rektor på Östra Karups skola.


Läxhjälpen kommer ske direkt efter skoldagen på onsdagar.
– Då kan elever plugga i en lugn miljö och slipper göra läxorna senare på dagen eller kvällen då de är trötta. Vi finns på plats och kan hjälpa till om de behöver, förklarar Katarina.

Det är inga lärare som är närvarande utan representanter från Drivkraft och volontärer.
– Man kan se oss ett komplement till föräldrar som kan stötta och hjälpa till.
I samband med att läxhjälpen blir mer och mer populär behövs det fler volontärer.
– Vi behöver fler läxhjälpare, dels är det volontärer men vi söker även en timanställd till läxhjälpen och andra saker som nu är på gång inom Drivkraft. Vi vill verkligen kunna växa och hjälpa alla som behöver.

Läxhjälpen är en del av vad Drivkraft gör, mentorverksamheten är en annan.
– Mentorsverksamheten vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Vi samarbetar med skolor som vill ha mentorskap och elevinspiration. Även här har vi hjälp av volontärer från allmänheten, berättar Katarina.