Klik venligst
ÖSTRA KARUP 2022-11-03 KL. 06:00

Gammal mur blir som ny

Av Carina Nilsson

Kyrkogårdsmuren i Östra Karup håller på att restaureras längs med Postridarens väg.
– Arbetet ska förhoppningsvis vara klart innan advent, säger biträdande kyrkogårdschef Alexander Fransson.

Gammal mur blir som ny
Kyrkogårdsmuren längs med Postridarens väg håller på att restaureras. Foto: Carina Nilsson

Kyrkogårdsmuren längs med Postridarens väg var i dåligt skick och muren håller just nu på att restaureras.
– På sina ställen var muren i dåligt skick, inte så det var någon fara, men det behövde åtgärdas och då var det lika bra att ta hela muren, säger Alexander Fransson.

Kyrkan har anlitat en extern firma som plockar bort stenen, utför ett nytt markarbete och sedan lägger tillbaka stenen.

För två år sedan resturerades stenmuren som vetter mot parkeringen.
– Det kommer att bli jättebra och hålla i minst femtio år, kanske mycket längre än så, säger Alexander Fransson som hoppas att arbetet kommer att vara klart innan advent som är en av kyrkans stora högtider.