ÖSTRA KARUP 2022-05-25 KL. 06:00

Kyrkogården är ovårdad anser besökare

Av Carina Nilsson

Kyrkogården i Östra Karup ser ovårdad ut på flera platser anser flera kyrkogårdsbesökare.

– Folk betalar för att gräset ska klippas framför gravarna men det sköts inte, säger de.

De har också reagerat på att det ligger flera gamla uppgrävda gravstenar norr om Viktor Ewalds väg.

Kyrkogården är ovårdad anser besökare
Gravstenarna togs bort från kyrkogården då det fanns risk för att de kunde välta. Foto: Carina Nilsson

Flera personer som har kontaktat Bjäre Nu är upprörda över hur det ser ut på Östra Karups kyrkogård. De vill dock inte framträda med namn och bild i tidningen, då de inte vill stöta sig med kyrkan.

– Det är många som tycker detsamma, men alla sitter hemma och retar sig, ingen vågar säga ifrån och man får inget gehör från kyrkan, säger de.

De som är i kontakt med Bjäre Nu tycker att det är för dålig ordning på gräsklippningen. Gräset växer sig högt på flera platser och även runt gravar där de anhöriga betalar för skötseln.

– Vissa gravar har en skylt med en grön prick, det betyder att kyrkan ska ta hand om gräsklippningen framför den aktuella graven. Men det sköts inte, och då tycker vi inte att man kan ta betalt för den tjänsten, säger de.

På andra sidan Viktor Ewalds väg finns också ett stort upplag med gamla gravstenar som grävts upp och flyttats från kyrkogården.
– Det ser inte heller trevligt ut. Gravstenarna ligger slängda huller om buller och det växer ogräs runt omkring. Det känns väldigt respektlöst, man borde kunna ta hand om det på ett bättre sätt, säger kyrkogårdsbesökarna och fortsätter:

– Vi förstår att man inte kan ha gravstenar som kanske kan välta omkull eller som inte har skötts på flera år, men man får ju ta hand om det på ett värdigt sätt. Det finns goda exempel från andra kyrkogårdar.


Högt gräs intill kyrkogårdsmuren stör några kyrkogårdsbesökare som Bjäre nu har varit i kontakt med. Foto: Carina Nilsson


Kyrkogårdsföreståndare Ingemar Eriksson berättar att gravstenarna flyttades från kyrkogården efter en tragisk olycka i Bollebygd där en liten flicka omkom på en kyrkogård efter att en gravsten välte över henne.

– Efter den olyckan gjordes det provtryckningar på varenda gravsten i hela landet för att kyrkogårdarna skulle vara säkra för både personal och besökare. I Östra Karup fanns det en del lösa stenar. Gravrättsinnehavarna fick då bestämma om de ville åtgärda det, vilket kostar en del, eller om de ville återlämna stenen till kyrkogårdsförvaltningen, säger Ingemar Eriksson och fortsätter:

– Många valde att återlämna stenarna och då flyttades de från kyrkogården. Idag lägger man ofta ner stenarna på sin plats i stället, men då var beslutet att flytta dem. På vissa orter har man samlat dem och gjort stenlapidarium så det blir som ett litet museum. Det förs diskussioner om vad som ska göras, men tills det blir beslutat får stenarna ligga kvar även om det inte ser så bra ut, säger Ingemar Eriksson.

Angående gräsklippningen säger Ingemar Eriksson att han inte vill ursäkta sig, men att gräset har vuxit otroligt snabbt på sistone, samtidigt som de har haft en del sjukdom bland de anställda. En liten del av kyrkogårdens mark ska också vara en blomsteräng för att gynna insekter.

Frågan om hur ofta gräset ska klippas regleras också i fastställda regelverk från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

– Pengarna till begravningsverksamheten kommer från den avgift som alla betalar, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Ska vi göra saker utöver vad regelverken kräver så får de pengarna tas från kyrkoavgiften, som medlemmarna betalar, och då blir förmodligen andra missnöjda eftersom de pengarna är avsedda för församlingsarbetet. Det är väldigt mycket diskussioner om gräsklippning och trimning på kyrkogårdarna och hur det ska skötas, men jag kan i alla fall försäkra att vi följer reglerna och gör så gott vi kan, säger Ingemar Eriksson.


Högt gräs intill kyrkogårdsmuren stör några kyrkogårdsbesökare som Bjäre nu har varit i kontakt med. Foto: Carina Nilsson