ÖSTRA KARUP 2023-03-22 KL. 08:40

Miss med tillbyggnad kostar 5000 kronor

Av Carina Nilsson

Ett par i Hemmeslöv får betala drygt 5000 kronor till Båstads kommun eftersom de började använda sin Attefallstillbyggnad innan den var slutbesiktigad.

Miss med tillbyggnad kostar 5000 kronor
En fastighetsägare glömde anmäla att tillbyggnaden var klar innan den togs i bruk. Foto: Bildbyrån

Fastighetsägarna fick startbesked för att för att sätta igång med tillbyggnaden men när bygget var klart kom aldrig någon ansökan om slutbesked in till kommunen.

När kommunens handläggare gjorde ett platsbesök upptäckte man att byggnaden var klar och hade använts en längre tid. Fastighetsägarna uppgav att de hade missat att ansöka om slutbesked. Det kostar dem nu drygt 5000 kronor i byggsanktionsavgift enligt ett beslut i miljö- och byggnadsnämnden.