Klik venligst
ÖSTRA KARUP 2024-06-12 KL. 10:10

Nytt bakslag för mastmotståndare

Av Carina Nilsson

Den omstridda mobilmasten i Hemmeslöv får byggas. Det har mark- och miljödomstolen nyligen beslutat. Domstolen avslog överklagandena från nio personer.

Nytt bakslag för mastmotståndare
Företaget Cellnex sökte bygglov för en mobilmast i Hemmeslöv i fjol, men flera grannar överklagade. Foto: Arkiv

I slutet av förra sommaren sökte telekomföretaget Cellnex bygglov för en 36 meter hög mobilmast som ska förbättra mobiltrafiken i området. Men protesterna lät inte vänta på sig. Flera grannar skapade en protestlista och samlade ihop ett stort antal namnunderskrifter.

Protesterna grundade sig bland annat i oro för att mobilmasten kunde skada människors och djurs hälsa samt sänka värdet på husen.

Protesterna gjorde dock ingen nytta. Båstads kommun beviljade bygglov för masten men ett stort antal personer överklagade beslutet till länsstyrelsen.

Det hjälpte dock inte, länsstyrelsen avslog överklagandet.

Nio personer överklagade då till nästa instans som är mark- och miljödomstolen.

Men inte heller här fick grannarna gehör. Mark- och miljödomstolen anser att ”Utbyggnaden av ett nät för trådlös telekommunikation måste anses utgöra ett betydande allmänintresse.” Domstolen skriver också att man inte kan förbjuda att masten byggs på grund av dess hälsoeffekter utifrån det kunskapsläge som finns.