Klik venligst
ÖSTRA KARUP 2024-01-25 KL. 13:40

Östra Karups skola firar 70 år

Av Peter Jakobsson

Nu i början av 2024 firar ”Nya skolan” i Östra Karup 70 år. Många elever har passerat klassrummen genom åren och fortfarande håller skolan ihop med den goda sammanhållningen var grund lades för flera decennier sedan. Första februari firas jubileet med Öppet hus.

Östra Karups skola firar 70 år
Ingrid Lindeberg Johansson började som elev på skolan 1959 och jobbade senare som lärare där i över 40 år. Till höger nuvarande rektor Susanne Kaczmarek. Foto: Peter Jakobsson

Det var i början av 1950-talet som dåvarande Karups Kommun började planera för nya skolor i Skottorp, Hasslöv och Östra Karup. I januari 1952 bildades en kommitté som skulle ta hand om skolbyggnadsfråga i Östra Karup. Arkitekt Alwå skapade detaljritningar och kommittén ansökte om arbetstillstånd hos länsarbetsnämnden.

Anbud för uppförandet av skolan togs in och i september 1952 utsågs vilka som skulle bygga skolan. Kostanden var beräknad till 361 504 kronor. Då ingick även gymnastiksal som av någon anledning blev fördröjd något år. Bygget tog vid och i december 1953 invigdes skolan. I början av 1954 satte sig de första eleverna vid bänkarna och nya skolan var i gång.

Den första klass 3-4 som började på skolan 1954. Foto: Östra Karups Minnesvårdsförenings fotoarkiv

Skolan har sedan byggts till i olika omgångar. En stor tillbyggnad togs i bruk till höstterminen 1986 och det var tre nya klassrum, personalutrymmen och ett bibliotek. Denna tillbyggnad blev dyrare än vad som första hade anslagits och slutade på 3 miljoner koronor. Kommunen såg sedan Östra Karups skola som en fullständig låg- och mellanstadieskola.

En som har stor erfarenhet av Östra Karups skola är Ingrid Lindeberg Johansson som började som elev på skolan 1959 och gick i två år. På slutet av 1980-talet var Ingrid tillbaka på skolan, då som nyutbildad lärare. I över 40 år blev hon kvar på skolan och var det inte för pandemin kanske hon skulle blivit kvar längre då hon även jobbade extra efter pensionen.

– Trivseln och glädjen bland både elever och personal fick mig att stanna kvar så länge på skolan. Inte en dag har känt det jobbigt att gå till jobbet, trots att det varit utmanande under vissa tider, säger Ingrid när hon minns tillbaka till tiden på skolan.

Skolgården innan idrottshallen byggdes. Då var utsikten ståtligare. Foto: Östra Karups skola

Skolgården på Östra Karups skola som den ser ut i dag. Foto: Peter Jakobsson

Under Ingrids många år på skolan genomgick både byggnader och undervisning stora förändringar. Hon minns när de blev en Miljöskola.

– Det var på 1980-talet då vi började tänka mer på miljön och tog in det i undervisningen. Vi började kompostera och involverade eleverna i arbetet. Det var helt nytt och vi var pionjärer med det på skolan, säger Ingrid.

Det infördes även ett hälsofrämjande arbete på skolan som var lite unikt på sin tid.

– Det var en stor sak som vi körde i gång med. Jag var på utbildning inom det och sen blev vi en pilotskola för det i Sverige.

Arbetet gick ut på att göra ett grundläggande arbete med hur både personal och elever skulle må bättre.

– Vi började med att all personal skulle vara tillsammans, lära känna varandra och ha samma värderingar. I dag känns det kanske självklart men det var det inte förr. Olika personalgrupper var tidigare åtskilda men vi samlade alla för att tillsammans jobba för skolans bästa. Det var då vi myntade uttrycket ”Alla barn är allas barn” som fortfarande genomsyrar inställningen på skolan.

Ingrid och några andra från Östra Karups skola blev bland annat inbjudna till Stockholm för att berätta om skolans arbete som var i framkant och unikt.

– Det var jag, dåvarande rektorn, vaktmästaren och en till lärare plus lite elever som åkte till Stockholm. Vi byggde en hälsotunnel och tog med oss, vi höll föredrag för alla som var nyfikna på vår verksamhet. Det var en enorm upplevelse, minns Ingrid.

För drygt 10 år sedan tillträdde Susanne Kaczmarek som rektor på Östra Karups skola. Det var precis innan det skulle hållas 60-årsjubileum och nu har det gått ytterligare ett decennium och hon trivs fortfarande lika bra.

– Andan i skolan är något helt speciellt! Visst har vi utmaningar och vissa elever som kräver väldigt mycket av oss vuxna men vi har en skola och en arbetsplats där man ser varandra, bryr sig, och vill skapa förändring även om vägen dit kan se olika ut. Det är vad vi kallar för Östra Karups-andan som vi värnar om. Allt måste inte vara perfekt men vi kan se till att hela tiden förbättra så gott vi kan, berättar Susanne.

Susanne Kaczmarek är rektor på Östra Karups skola sedan 10 år. Ingrid Lindeberg Johansson jobbade som lärare där i över 40 år. De båda hyllar den fina andan som finns på skolan. Foto: Peter Jakobsson

Vad tror ni krävs och kommer hända med, och i, skolan under de kommande 30 åren så det kan bli ett 100-årsjubileum?

– Vi har en utmaning med ljudmiljön ute då motorvägen ligger ganska nära. Sen handlar det om att fortsätta ha bra personal och bra kontakt med vårdnadshavarna. Allt för att ge barnen den bästa möjliga skolgången. Kan vi fortsätta ha så god anda på skolan framöver som vi har i dag så kan den nog fungera i minst 30 år till, säger Susanne.

Torsdagen den 1 februari kommer det vara 70-årsfirande och öppet hus på Östra Karups skola mellan klockan 15 och 18. I olika klassrum tar eleverna emot och visar skolan.

– Det kan vara allt från att visa hur skolan fungerar idag till hur det var förr i skolan.

Minnesvårdsföreningenkommer hålla till i idrottshallen Bohalla och visa bland annat gamla bilder.

– Det kanske blir lite olika aktiviteter här på skolan också under Öppet hus. Alla är välkomna!

Senare under våren kommer skolan att fortsätta uppmärksamma jubileet.

– Vi kommer ha olika temaveckor då vi fokuserar på olika tidsepoker. Kanske blir det en vecka med 60-talstema där vi lär oss mer om det. Leker som de gjorde då och även maten då kanske blir det som man åt då. Vi bygger in det i undervisningen, avslutar Susanne.