ÖSTRA KARUP 2022-05-20 KL. 15:00

Östra Karups skola kan bli dubbelt så stor

Av Carina Nilsson

Båstads kommun planerar för en utbyggnad av Östra Karups skola. Om planerna blir verklighet ska skolan kunna ta emot 350 elever i stället för dagens 180.

Barnantalet i Östra Karup har vuxit stadigt de senaste åren, och skolan är nu rejält trångbodd.

Östra Karups skola kan  bli dubbelt så stor
Östra Karups skola kommer troligtvis att byggas ut. Foto: Carina Nilsson

– Förskoleklassen som ska starta till hösten kommer att ha 34 elever och det är väldigt många i en förskoleklass. Skolan har redan idag moduler på plats men det är ingen bra lösning utan vi vill ha riktiga skollokaler. Med tanke på att det också byggs i både Östra Karup och Hemmeslöv så ser vi ett behov av att bygga ut skolan, säger Thomas Nerd (S) som är ordförande i utbildningsnämnden.

När frågan nyligen var uppe i budgetberedningen fick nämnden grönt ljus för sina planer.


Som ordförande i utbildningsnämnden ser Thomas Nerd (S) behovet av en utbyggd skola i Östra Karup. Foto: Julia S Ormsmarck


– Det betyder att vi kan starta processen. Idag är skolan en enparallellig skola från F-6. Med utbyggnaden vill vi skapa en tvåparallellig skola där vi får plats med två klasser i varje årskurs, säger Thomas Nerd.

Det skulle i sin tur innebära att skolan skulle rymma 350 elever. Idag finns det 180 elever i Östra Karups skola.

På skolområdet finns det plats för en utbyggnad och Thomas Nerd tror att en det skulle gå att göra inom ramen för nuvarande detaljplan.


Östra Karups skola har fått använda sig av moduler för att alla barn ska få plats. Foto: Carina Nilsson


– Det innebär att processen kan bli lite enklare. Vi är bara i planeringsstadiet än, ärendet ska ha sin gång, men en utbyggnad är verkligen nödvändig när området växer och skolan redan är trångbodd, säger han.

En första prognos pekar på att utbyggnaden skulle kosta någonstans runt 40 miljoner kronor.

– Min förhoppning är att vi kan börja arbetet vid ritbordet till hösten och att skolan skulle kunna vara utbyggd till 2025/2026, säger Thomas Nerd.