ÖSTRA KARUP 2023-09-01 KL. 12:00

Planer på mobilmast väcker missnöje

Av Carina Nilsson

Runt 150 personer har skrivit på en namninsamling på sociala medier. Personerna vill inte att det byggs en mobilmast i Hemmeslöv.

Planer på mobilmast väcker missnöje
Boende i Hemmeslöv har startat en namninsamling och vill inte att det byggs en mobilmast i området. Bild: Arkiv

Nyligen kungjorde Båstads kommun att telekomföretaget Cellnex sökt bygglov för en 36 meter hög mast i Hemmeslöv. Masten ska förbättra mobiltrafiken i området.

Flera av grannarna är dock missnöjda och har skapat en protestlista på sociala medier. I skrivande stund har 137 personer skrivit på listan, både närboende från Båstads och Laholms kommuner men också personer som bor i Helsingborg och Järna.

Argumenten som framförs är bland annat att landskaps- och miljöbilden förändras och förstörs i ett område som används för rekreation och promenader.

De anser också att masten hamnar för nära permanentbostäder och anser att effekterna av att använda 5G och dess påverkan på hälsan inte är klarlagda.

I brevet påpekar de också att mastens blinkande lampor kommer att vara störande samt att bostäder nära en mobilmast riskerar att minska i värde.

De som skapat namninsamlingen poängterar också att de inte är emot teknik och kommunikation om det kan ske utan att det skadar människor, djur och natur.

Ärendet är just nu ute på grannehörande, där de som är närmast berörda har möjligheter att lämna synpunkter innan kommunens bygglovshandläggare ska behandla ärendet.