ÖSTRA KARUP 2022-09-28 KL. 08:00

Snön smälte på uterumstaket

Av Carina Nilsson

En person i Vilhelmina krävde 15 000 kronor från Willab Garden på grund av vilseledande uppgifter från företaget. Vilhelminabon krävde dessutom 15 000 kronor för att han behövde tilläggsisolera det uterumstak han hade köpt.

Men allmänna reklamationsnämnden, ARN, avslår hans krav.

Snön smälte på uterumstaket
En privatperson i Vilhelmina anmälde Willab Garden till ARN. Foto: Peter Jacobsson

I augusti 2020 köpte Vilhelminabon ett uterumstak av plast för drygt 30 000 kronor via Willab Gardens hemsida.

När det sedan blev vinter tyckte inte Vilhelminabon att det gick att använda uterummet året om eftersom mycket värme gick upp genom taket och smälte snön. Vilhelminabon tycker att bolaget har varit otydliga i sin marknadsföring och han fick dessutom tilläggsisolera taket för att kunna använda uterummet som tänkt, skriver han i sin anmälan till ARN.

När han tilläggsisolerade blev taket till uterummet inte längre genomskinligt och då blev det inte heller det ljusa rum han hade hoppats på.
Vilhelminabon anmälde ärendet till ARN och krävde Willab på ersättning med drygt 30 000 kronor för nedsättning av priset och för kostnaden att tilläggsisolera.

Willab har svarat på anmälan och anser att Vilhelminabon inte agerade efter vad bolaget rekommenderade. Han hade bland annat haft varmare i uterummet än vad de rekommenderar och under en längre tid. Han hade inte heller hållit taket fritt från snö och is.

ARN gav Willab rätt i tvisten. Bolaget har inte lämnat någon felaktig information om uterumstaket eller om hur man använder det, anser ledamöterna i ARN och avslår därmed kravet.